Četvrtak, JULY 25, 2024
kuran

Hurme


Poslanik Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, je hurmama kao hrani vjernika pridavao posebnu paznju, naro?ito za vrijeme mjeseca ramazana. Allah Svemogu?i palmu i hurmu spominje na mnogo mjesta u Kur'anu i obavjetava nas da su hurme hrana stanovnika Dzenneta.More.
U ?emu je onda tajna ove veoma hranljive vo?ke? Je li mogu?e koristiti hurme kao lijek za neke bolesti? ta o hurmama kazu dananji nau?nici?

Hurme su jedna od najhranljivijih vrsta vo?a i ponekad ih zovu "hljeb pustinje", jer vie od dvije tre?ine hurmine tezine ?ini prirodni e?er. U drevnim civilizacijama koje su postojale prije vie od 5000 godina hurme su bile jako cijenjene, stari Egip?ani su ih smatrali

simbolom plodnosti, dok su ih Grci i Rimljani koristili za ukraavanje svojih proslava. Danas je uzgoj hurmi veoma rasprostranjen na Arabijskom poluostrvu, u Iranu, Egiptu, Iraku, paniji, Italiji i SAD-u. Postoji vie od 600 vrsta hurmi.

Sad ?emo razmotriti koristi koje ljudi imaju od hurmi tokom razli?itih faza svog zivota.

Hume i period prije ro?enja

Hurme stimuliu maternicu trudnice regulisanjem i pospjeivanjem kontrakcija to olakava porod. Maternica je relativno veliki mii?ni organ i za vrijeme poroda potrebna joj je odgovaraju?a koli?ina prirodnog e?era. Hurme su od velike vaznosti za trudnice neposredno pred porod, s obzirom da su laksativi - sredstvo za ?i?enje - kako bi se pro?istilo debelo crijevo i olakao porod. O?igledno kur'ansko ?udo je ajet u kojem Allah, subhanehu we te'ala, kaze Merjemi: Zatresi palmino stablo, posut ?e po tebi datule svjeze. (sura Merjem, 25. ajet)

Hrana i lijek za djecu

Hurme sadrze prirodni e?er koji se lahko apsorbuje i probavlja, pa je zato prikladan i siguran za dje?iji stomak i crijeva. I sok od hurmi je koristan, naro?ito ako se izmijea s mlijekom - to je veoma hranljiv i okreplju?i napitak za djecu i odrasle. Kaa od hurmi i meda se korsti za lije?enje proliva i dizenterije kod djece i u tom sli?aju se uzima triput dnevno.

Ova kaa tako?er ublazava bolove desni za vrijeme nicanja zubi i olakava taj proces.

Preporu?uje se kupovina kvalitetnih vrsta hurmi koje se dobro operu prije upotrebe, naro?ito ako se koriste kao hrana ili lijek za djecu. Ovdje ?emo spomenuti Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, obi?aj da usta novoro?en?eta protrlja dobro usitnjenom hurmom i nahrani ga njome. Nauka je dokazala da davanje novoro?enom djetetu malo e?era otopljenog u vodi ima dobar u?inak i da pospjeuje djetetovu otpornost na bolesti.

A kako znamo da je e?er iz hurmi vrsta e?era koja se najlake otapa i probavlja, onda je on prikladan za novoro?en?ad, s tim da hurme treba da budu isitnjene ili namo?ene u vodi prije davanja djetetu kako bi ih ono lake pojelo. Ovo je dokaz da je Poslanik Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, bio ispred dananjih doktora kad je u pitanju ovaj na?in ishrane. I to ne treba da nas ?udi, jer on je Boziji Poslanik.

U?inkovito lije?enje tvrde stolice

Hurme se mogu koristiti za lije?enje crijevnih smetnji, pospjeuju crijevne funkcije i pomazu razvoj korisnih bakterija u crijevima. Hurme su veoma korisne i u lije?enju tvrde stolice jer materje koje se nalaze u hurmama stimuliu lijena crijeva. trebalo bi ih preko no?i pokiseliti u vodu i ujutro ih izvaditi nakon to se od njih napravio fini sirup, kako bi imale laksativno djejstvo.

Lijek za seksualne smetnje

Sirup od hurmi se moze koristiit za lije?enje slabog srca. Moze se koristiti i za lije?enje seksualne slabosti. Kad se pomijeaju s medom i mlijekom od hurmi se napravi tonik koji je koristi za lije?enje seksualnih smetnji kod oba spola i taj sirup ja?a tijelo i pove?ava nivo energije. Sirup je od koristi i starijim osobama. Poboljava izdrzljivost i ?isti tijelo od otrova koji se u ?elijama nakupljaju s vremenom.

Idealna hrana za posta?e

Zanimljivo je da doktori zapadnjaci savjetuju pacijentima koje lije?e postom da post prekidaju prirodnim e?erom iz vo?a i vodom. I poto znamo da hurme sadrze veliki procenat e?era koji se lahko apsorbuje onda nam je jasno da su hurme i voda najbolja hrana za posta?e.

Ovdje ?emo spomenuti i hadis poslanika Muhammeda, sallalahu alejhi we sellem: "Kad bilo ko od vas ho?e da prekine post, neka pojede hurmu jer u hurmi je bereket, a ako ne na?e hurmu nek se napije vode jer voda ?isti." (hadis prenosi Ebu Davud)

Iz ovog vidimo da nas je Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, uputio na principe efektivnog posta konzumiranjem hurmi i vode i to mnogo stolje?a prije zapadnjaka.

Poslanikova, sallalahu alejhi we sellem, mudrost u savjetovanju da se hurme jedu za doru?ak sastoji se u tome da one utaljuju glad i tako smanjuju potrebu za unosom druge hrane, pa je i post stoga efektivniji i korisniji. I ako imamo na umu da je post najbolji na?in da se otklonu tetne materije iz tijela, onda je konzumiranje hurmi prilikom prekidanja posta u?inkovito kad je u pitanju slabost i umor koje nastaju usljed nakupljanja tetnih tvari i tekih metala u ?elijama organizma.

Lije?enje gojaznosti

Hurme sadrze veliki broj razli?itih hranljivih tvari i stoga su veoma sita hrana. A poto znamo da je uzrok gojaznosti nemogu?nost da se savlada osje?aj gladi i apetit za hranom to ?ovjeka navodi da uzima velike koli?ine masno?a i e?era. onda lije?enje uzimanjem nekoliko hurmi kad se osjeti glad pomaze u tom slu?aju. Hurme ?e organizmu dati potrebni e?er i stimulisati rad crijeva to ?e smanjiti osje?aj gladi i eventualno smanjiti potrebu za unosom hrane. ?udo koje nalazimo u hadisu: "U doma?instvu u kojem ima hurmi, nema gladi." (prenosi Muslim)

Iz ovog zaklju?ujemo da se hurme mogu koristiti u lije?enju gojaznosti.

Lijek protiv upala

Hurme su dobre za lije?enje jetre i ?i?enje od otrovnih tvari; prekidanje posta hurmama je jedan od najboljih prirodnih lijekova za odrzavanje zdravlja i ?i?enje jetre od tetnih tvari. I uzimanje soka od hurmi pomaze u lije?enju grlobolje, razli?itih vrsta groznice i prehlade.

Lijek protiv opijenosti

Hurme su odli?an lijek protiv opijanja alkoholom. U tom slu?aju dobro pomaze pijenje vode u kojoj su se kiselile svjeze hurme. Ovdje ?emo spomenuti jedan Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, hadis u kojem se govori o hurmama kao o lijeku protiv opijenosti. Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, kaze: "Ko ujutro pojede 7 osuenih hurmi, tog dana mu ne mogu natetiti sihir i otrov." (prenosi Ebu Davud)

Ako podrobno ispitamo medicinsku stranu ovog hadisa shvatit ?emo ?udo koje sadrzi:

1- Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, je spomenuo broj 7. Ovaj broj igra zna?ajnu ulogu u svemiru, Kur'anu i Poslanikovoj, sallalahu alejhi we sellem, tradiciji. Dovoljno je spomenuti da je prvi broj koji se spominje u Kur'anu broj 7.

2- 7 hurmi otprilike je teko 70 grama to predstavlja dovoljnu koli?inu razli?itih minerala, soli i vitamina potrebnih organizmu.

3- Ova koli?ina je dovolja da o?isti organizam od akumuliranih otrova u ?elijama kao to su teki metali, npr. olovo. U dananje vrijeme akumulacija otrovnih tvari se pove?ala usljed rairenih zaga?enja vode, zraka i hrane.

4- Hadis implicitno tetne tvari koje se unose u organizam ozna?ava kao otrov. Tako?er se spominje da jedenje hurmi smanjuje opasnost koju te tetne tvari predstavljaju za organizam.

5- A to se ti?e rije?i sihir, samo Allah, subhanehu we te'ala, zna ta ona podrazumijeva.

6- U hadisu se ne kaze da otrov nema nikakvog utjecaja na onog ko pojede 7 hurmi. U stvari, ?initi to namjerno (uzimati otrov) smatra se tetnim po zdravlje, a to je po islamu zabranjeno. Ovdje moramo shvatiti da ako pojedemo sedam hurmi svakog jutra to smanjuje tetni efekat otrova. Da bi se postigao to bolji u?inak, jedenje sedam hurmi svakog jutra trebalo bi biti stalna navika kao to to od nas na Poslanik a.s. trazi.

Iz hadisa nam je jasno da ova praksa pomaze i naem psihi?kom zdravlju i da ono postaje stabilnije ukoliko se ovaj postupak primjenjuje, a Allah, subhanehu we te'ala, jedino zna istinu.

Hurma u brojevima

S obzirom na njihovu veliku medicinsku i hranljivu vrijednost, smatra se da su hurme najbolja hrana budu?nosti. Hurme sadrze visoki procenat karbohidrata (kroba) do 88%, masno?a 2,5-5%, bjelan?evina 2,3-5,6%, vitamina 6,4-11,5% i drugih vlakana. Meso hurme sadrzi 0,2-5% ulja, dok je udio ulja u sjemenki 7,7-9,7%. Tezina sjemenke iznosi 6,6-14,2% od ukupne tezine hurme.

Hurme sadrze vitamine A, B1 i B2, kao i florin koji spre?ava propadanje zubi. Ostali minerali koji se nalaze u hurmama su: bor, kalcij, kobalt, bakar, zeljezo, magnezij, mangan, kalij, fosfor, natrij i cink. Osim toga, sjemenke sadrze aluminij, kadmij, hlorid, olovo i sumpor u razli?itim koli?inama. Selen, element za koji se vjeruje da spre?ava nastajanje raka i koji ima vaznu imunoloku funkciju, tako?er se nalazi u hurmama.

Zbog svih prethodno spomenutih osobina moze se re?i da su hurme idealna hrana budu?nosti. U zadnjih 40 godina proizvodnja ovog vo?a se pove?ala triput, dok se svjetsko stanovnitvo pove?alo dvaput, a to govori da proizvodnja ovog idealnog vo?a brzo napreduje.

I kona?no .

Dragi vjernici, ako se osje?ate slabo, ne oklijevajte da uzmete 7 hurmi ujutro kao to je to Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, preporu?io.

Sedam hurmi je teko oko 70 g i ako ih pojedete, vi ste zapravo pojeli 70 mg kalcija, to je veoma korisno za kosti, zglobove i zivce, 35 mg fosfora koji je koristan za mozak i 7 mg zeljeza to ja?a organizam op?enito, a posebno srce. Hurme su tako?er prikladne za smanjenje tjelesne tezine i sadrze samo 0.25 mg masno?e. Zato ako patite od gojaznosti, onda je to pravo jelo za vas. Ovo Poslanikovo jelo regulie i stimulira crijeva sa 10 mg hranljivih vlakana koje sadrzi.

Pa, zelite li re?i "da" Poslanikovom, sallalahu alejhi we sellem, savjetu?!


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...