Utorak, MARCH 05, 2024
kuran


1. Spominjanje Allaha, azze ve delle, pri ulasku u ku?u:
Preneseno je od Ebu Malika el-E'arija, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Pri ulasku u ku?u recite: Allahumme inni ese'luke hajra-lmevlid, ve hajra-l-mehrad!(1) Bismillahi veledna, ve bismillahi haredna, ve 'ala Rabbina tevekkelna. Allahu moj, molim te za dobro ulaska i dobro izlaska! S Allahovim imenom ulazimo, s Allahovim imenom izlazimo i na naeg Gospodara se oslanjamo. Potom nazovite selam uku?anima.(2)
2. Nazivanje selama uku?anima:
Rekao je Nevevi, (3) rahimehullah: Prilikom ulaska u ku?u poeljno je re?i bismillahi, to vie spominjati Allaha, subhanehu ve te'ala i nazvati selam svejedno bilo u njoj ljudi ili ne. Rekao je Uzvieni:

A kad ulazite u ku?e, vi uku?ane pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i lijepim. (4)

Preneseno je od Enesa, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Sinko, kada u?e u ku?u svoje porodice nazovi im selam! U tome ?e biti blagoslov tebi i tvojoj porodici. (5)

Preneseno je od Ebu Umame el-Bahilija, radijallahu 'anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Trojica su pod Allahovom, azze ve delle, zatitom.Onaj ko iza?e u borbu na Allahovom, putu. On je pod Allahovom, azze ve delle, zatitom sve dok ga ne usmrti pa uvede u Dennet ili ga vrati s nagradom koju je dobio i ratnim plijenom.

Drugi je onaj ko ode u damiju. On je pod zatitom Uzvienog Allaha sve dok ga ne usmrti pa uvede u Dennet, ili ga vrati s nagradom koju je dobio i plijenom. I tre?i je onaj ko pri ulasku u ku?u nazove selam, on je pod Allahovom, subhanehu ve tea'la, zatitom.? (6)

Rekao je Nevevi, rahimehullah: Izraz u hadisu damin 'ala Allah zna?i sahibu-d-daman onaj kome je dat daman. Daman je ?uvanje ne?ega. Stoga, zna?enje hadisa glasi da je pod Allahovom, azze ve delle, zatitom, Allah ga ?uva. (7) Biti pod Allahovom, azze ve delle, zatitom i ?uvanjem je najljepi dio ove nagrade.

Biljeke:
1. Ovim se ukazuje na ajet: I reci: Gospodaru moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me ishodom Istine! El-Isra. 80.
Ajet se odnosi na svaki izlazak i ulazak, bez obzira to je objavljen povodom osvajanja Mekke, jer u obzir se uzima op?e zna?enje teksta, a ne ograni?ava se povodom objave. Rekao je Tibi: Rije?i su u infinitivu i zna?e ulazak i izlazak ili mjesto ulaska, kao da trai dobro koje se nalazi u mjestu u koje ulazi i iz kojeg izlazi. Rekao je Mejrek: To jest dobro koje je u tom ulasku i izlasku. Neki rije? mevlid u dovi izgovaraju mevled. Prvo je ispravnije. Vidi: 'Avnu-Ma 'bud, erh Sunen Ebi Davud, 13/354. (op. prev.)
2. Ebu Davud, 4/325. Albani je u svom djelu Tehridu el-Kelimeti et-tajjibe, br. 43 ocjenio lanac prenosilaca ovog hadisa pouzdanim.
3. El-Ezkar, str. 19.
4. En-Nur, 61.
5. Tirmizi, 4/161 i ocjenio je da je dobar vjerodostojan.
6. Rekao je Nevevi u svom djelu El-Ezkar: Prenio ga je Ebu Davud, a lanac prenosioca je dobar.
7. El-Ezkar, str. 2.


Izvor: VIKAJETU EL-INSAN MIN EL-DINNI VE E-EJTAN str. od 397 do 398 Vehid Abdusselam BaliAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...