Srijeda, JUNE 19, 2024
tekstovi_logo

Islam i nova godina


U hadisu koji biljee imami Buharija i Muslim, a prenosi Ebu Hurejre, Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem., je rekao: ''Slijedit ?ete obi?aje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, sve dotle da kada bi oni uli u guterovu rupu i vi biste za njima.'' ''Jesu li to idovi i kr?ani?''- upitali smo. ''A ko drugi?'', odgovori Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem Vjerovatno je najbolji primjer i dokaz slijepog slije?enja tu?ih obi?aja proslavljanje Nove godine koji je u svojoj osnovi kr?anski praznik...

PREPOPRU?UJEMO PREDAVANJE O NEISLAMSKIM PRAZNICIMA - DOWNLOAD

Ustvari, Nova godina, koja se kao praznik proslavlja 31. decembra, i Boi?, koji se proslavlja 25. decembra, su povezani vjerskom niti koja se jasno prepoznaje kroz lik ''svetog'' Nikole, ili ti Djeda Mraza, zatim ki?enjem jelki i ostalim mnogobrojnim simbolima kr?anstva. Ovdje se, dakle, radi o vjeri, o ivotnim principima,

o identitetu. Muslimani ne bi smjeli sebi dozvoliti da pomijeaju lon?i?e i da odstupe od uzvienih principa vjere islama zarad lanog suivota i neopravdane ljutnje i kritika onih koji nisu muslimani, a koji itekako dre do svog identiteta i svojih vjerskih ubje?enja i koji trae da se muslimani odreknu onoga ?ega se oni sami nikad ne bi odrekli.

Kao da suivot zavisi od nas, i kao da dobrosusjedski odnosi zavise od toga ho?emo li mi ?estitati i u?estvovati s kr?anima u njihovim praznicima. Pa da od toga zavisi suivot vjerovatno nas Srbi i Hrvati nikada ne bi napali niti po?inili genocid nad nama, ali.... Kad kaemo da se ovdje radi o vjeri, onda to zna?i da se u svim stvarima i svim ivotnim pitanjima moramo vratiti islamskim izvorima ako elimo da o ne?emu donesemo ispravan sud. Islam ima jasan stav kad su u pitanju kr?anski, idovski i svi neislamski praznici, i taj stav je temelj vjere islama.

Slave?i Boi?, kr?ani, ustvari, slave ro?enje Boga, Allahu se utje?emo od tog iskrivljenog vjerovanja, ili Boijeg sina, zavisno od toga kako ko od njih gleda na osobu Isa, a.s., i njegovu majku, ?asnu i ?estitu enu, Merjem, a.s. Pobijaju?i iskrivljeno vjerovanje kr?ana i dogmu o trojstvu, Allah, s.v.t., u Kur'anu kae: "Nevjernici su oni koji govore: ''Bog je Mesih, sin Merjemin!'' A Mesih je govorio: ''O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vaem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim Allah ?e mu ulazak u Dennet zabraniti i boravite njegovo ?e Dehennem biti; a nevjernicima ne?e niko pomo?i.'' (Al-Maide, 72.)

Nakon toga Allah, s.v.t., kae: "Nevjernici su oni koji govore: ''Allah je jedan od trojice!'' A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga to govore, nesnosna patnja ?e, zaista, sti?i svakog od njih koji nevjernik ostane. (Al-Maide, 73.) A onda Allah, s.v.t., upozorava na pravu istinu o Isa, a.s., i kae: Mesih, sin Merjemin, samo je Poslanik, i prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka je njegova uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odme?u." (Al-Maide, 75.)

Zar ovi ajeti nisu sasvim jasni, i zar ubije?eni musliman moe sebi dozvoliti da u?estvuje u proslavljanju praznika koji su u svojoj biti veliki grijeh prema Allahu, s.v.t. Poznati islamski u?enjak Ibnul-Kajjim, u svom djelu ''Ahkamu ehlu-z-zimme'', kae: ''to se ti?e ?estitanja onoga to je isklju?ivo vjerskog karaktera, to je zabranjeno po konsenzusu islamskih u?enjaka, kao to je ?estitanje kr?anskih i idovskih praznika rije?ima: 'Sre?an ti praznik', i sl. Ako to i nije ?in nevjerstva, to je u najmanju ruku haram, jer je na stepenu ?estitanja sedde idolu, i to je opasnije od toga da nekome ?estitamo pijenje alkohola, ili ?injenje bluda. Onaj ko nekome ?estita grijeenje, novotariju i nevjerstvo izlae sebe Allahovoj srdbi i kazni.''

Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio proslavljanje dahilijetskih praznika koje je zatekao u Medini, rekavi da ih je Allah zamijenio boljim danima, a to su dani Bajrama. Poslaniksallallahu alejhi ve sellem nije, dakle, potvrdio te praznike, a da jeste, oni bi se i dalje proslavljali. Proslavljanje neislamskih praznika je svojevrsni vid oponaanja na koje je upozorio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekavi: ''Ko oponaa jedan narod on njemu i pripada.'' (Buharija i Muslim)

Ako bi neko rekao da time ne eli oponaanje i poistovje?ivanje, mi mu kaemo da je to opet haram, jer Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio klanjanje namaza u vrijeme izlaska i zalaska Sunca samo zbog toga to tada oboavaoci Sunca ?ine seddu Suncu. A o suludom troenju novca koji se izdvaja iz dravnog budeta da bi se nakitili i nakin?urili gradovi, zgrade i ulice, zbog ?ega niko ne?e odgovarati niti polagati ra?un, o orgijama, nemoralu, prostaklucima i ludovanju u no?i kojoj su, sukladno svome ponaanju oni koji je slave i dali ime ''luda no?'', da i ne govorimo. Istinu je rekao Uzvieni Allah: ''Nisu slijepe o?i, ve? srca u grudima.''

Abdussamed BusatlicAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...