Srijeda, SEPTEMBER 23, 2020
tekstovi_logo

Ne odlazite na sumnjive iscjeliteljske seanse!


Aktivnosti navodnog marokanskog iscjelitelja Mekija Torabija u Sarajevu izazvale su veliku panju javnosti. Neuobi?ajeno velika medijska pozornost prati ovog iscjelitelja, ?emu pridonosi njegova spremnost da u?estvuje i gostuje u razli?itim medijima, to mu jo dalje poja?ava propagandu i marketing. Tako?er, veliki je broj poziva i razli?itih vrsta upita upu?enih Islamskoj zajednici u kojima se trai miljenje ili neka preporuka.

Dati cjelovit stav o bilo kojem, pa tako i ovom, pitanju zahtjeva prikupljanje relevantnih informacija i potpun uvid u razli?ite aspekte problema. Dolazak Torabija u Sarajevo i njegov rad prati niz nepoznanica i postoji mnogo pitanja na koje do sada nije bilo zadovoljavaju?eg odgovora.  Nisu prezentirani argumenti koji bi ili u prilog uvjerenju da se ovaj rad moe smatrati u granicama onoga to islam prepoznaje kao legitimne metode duhovnog lije?enja i iscjeljivanja. Naravno, medicina i druge znanstvene discipline su pozvane da daju svoje sudove o njegovim metodama i bioenergetskim sposobnostima i u tim segmentima IZ nije pozvana da se o?ituje. U onom dijelu koji se odnosi na islamske izvore, referira na islamske metode mogu?e je o?itovanje IZ.

Fetva-emin: Seanse s islamom nemaju nita zajedni?ko

Dr. Enes Ljevakovi? fetva-emin Vije?a za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ranije je iznio svoju sumnju u Torabijeve aktivnosti i kazao da se ne moe preporu?iti odlazak na iscjeliteljske seanse, iskazuju?i bojazan da se radi o obmani za lahkovjerne. Nakon odre?enih novih saznanja, dr. Ljevakovi? isti?e ne samo da se ne moe preporu?iti odlazak, nego trai od muslimanima da ne idu na seanse Mekija Torabija koje nemaju nita zajedni?ko s islamom. U posljednjem stavu koje je dostavio Rijasetovom web portal dr. Ljevakovi? isti?e:

- Vie puta smo naglasili u odgovorima na pitanje u vezi odlaska na Torabijeve seanse da Islamska zajednica nema nita s njegovim dolaskom, boravkom i "ordiniranjem" u Sarajevu. Prvih dana njegovog "iscjeliteljskog" djelovanja u Sarajevu govorilo se o tome da je rije? o lije?enju tzv. bioenergijom, a budu?i da je ona jo uvijek nepoznanica, izraavali smo stanovitu rezervu spram takvog na?ina lije?enja dok se to pitanje dodatno ne razjasni. Od po?etka je, tako?er, bilo primjetno da se tokom seanse, kada je rije? o tretmanu ena, Torabi ne pridrava islamskih propisa. To to spomenuti (ili bilo koji drugi) ?ovjek tvrdi da je hafiz, da klanja namaz itd., ne uti?e na erijatsko-pravnu kvalifikaciju njegovih djela.

Nadalje, kako isti?e dr. Ljevakovi?, dodatno razjanjenje ovog fenomena dao je sam Torabi tokom vie nastupa u medijima tvrdnjama da on "energiju" dobija od nekakvih "bi?a kornja?olike koe", visine 60 ili 80 cm sa pet ili vie neidentificiranih "planeta", koje on vidi, s kojima komunicira i koji mu, uz energiju, daju i uputstva ta da radi i  kako da postupa.

- Ovakvim tvrdnjama, ako im se moe povjerovati, Torabi je sam sebe razotkrio i demaskirao kao osoba koja ima veze s tzv. dinskim svijetom, to ina?e tvrdi ulema u njegovoj domovini Maroku. Dodue, Torabi se donekle ogradio tvrdnjom da Allah daje izlje?enje kome ho?e, ali spominjanje tih "bi?a" ostaje veoma upitno. Pozivanje na ta "bi?a" i sama seansa doima se kao magijski ritual. Ulema u arapskom svijetu se, tako?er, ogra?uje od njegovih djelatnosti, ocjenjuju?i ga bolesnom i opsjednutom osobom. Sve gore re?eno dovoljan je indikator da snano preporu?imo muslimanima da se okane odlaska na krajnje sumnjive seanse koje s islamom i njegovim sistemom duhovnog usmjerenja i lije?enja (namaz, post, u?enje Kur'ana, zikr, dove...), medicinskom naukom i sa zdravim razumom nemaju ni?eg zajedni?kog, isti?e u najnovijem stavu fetva-emin Vije?a za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Pravosnažnost sunneta
    Priredio: Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović Uzvišeni Allah poslao je Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da ljudima dostavi i pojasni Njegovu Knjigu. Kao što...
  • Bošnjaci bojkotovali početak sjednice NSRS zbog Krajišnika
    Sramnom činu upriličenom na samom početku sjednice – minuti šutnje za Krajišnika – prisustvovala je velika većina poslanika. Bojkotovali su ga jedino poslanici iz Koalicije...
  • Guterres pozvao Izrael i Palestinu na ponovno pokretanje pregovora
    Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je u utorak međunarodnu zajednicu da relizira globalno primirje do kraja godine. “Apeliram na pojačane međunarodne napore, predvođene Vijećem sigurnosti UN-a,...