Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja

Da li je mokrenje stoje?i zabranjeno


pitanje2Pitanje: Da li je mokrenje stoje?i zabranjeno ili je dozvoljeno?

Odgovor: Obavljanje prirodne potrebe stoje?i nije zabranjeno, me?utim, sunnet je da se obavi sjede?i, zbog rije?i Aie, radijallahu anha: Ko vam bude rekao da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mokrio stoje?i, nemojte mu vjerovati, on je mokrio samo sjede?i.(Ahmed, Tirmizi, Ibn Made). Mokrenje sjede?i je ?i?e i lake se sa?uvati od mokra?e.

Me?utim, dola je olakica po pitanju mokrenja stoje?i, i to od Omera, Alije, Ibn Omera i Zejd b. Sabita, radijallahu anhum. Rekao je Huzejfe, radijallahu anhu: Doao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na smetljite te je mokrio stoje?i. (Buhari, Muslim) Bitno je napomenuti da nema kontradiktornosti izme?u ova dva hadisa , ve? je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mokrio stoje?i jer nije mogao sjede?i, ili je elio da pojasni ummetu da mokrenje stoje?i nije zabranjeno. Osnova ovog propisa je hadis Aie, radijallahu anha, a to je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mokrio sjede?i. To je sunnet, a onaj ko mokri stoje?i nije po?inio zabranjenu stvar.

(Stalna komisija za fetve, br. 2001)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...