Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja

Da li ustati nastavnicima kada u?u u u?ionicu?


skola

Pitanje: Nastavnica sam vjeronauke. Ve? od prvog dana angamana na ovom poslu u dilemi sam da li da u?enicima kaem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Jo uvijek me mu?i ovaj problem. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku.

 Odgovor: to se ti?e tog problema ?ini mi se da se s njim suo?avaju, uglavnom, svi u?itelji, nastavnici, profesori, nadre?eni i podre?eni, a koji ele da prakti?no primjenjuju i ive islam. Svima njima, u tom pogledu, mogu kazati da literarna zna?enja vjerodostojnih hadisa upu?uju da kolektivno ustajanje na noge nekome, u islamu, je poku?eno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Poku?eno je, ukoliko ustajanje u sebi ne sadri vid oboavanja, a ukoliko u sebi sadri to svojstvo onda je takvo ustajanje najstroije zabranjeno (haram). Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.a. u kome kae da ashabima niko (od ljudi) nije bio drai od Allahovog Poslanika a.s., ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli poto su znali da on to mrzi. (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao za njega da je hasen-sahih-garib.)

U hadisu, koji prenosi Muavija r.a., Vjerovjesnik a.s. je rekao: Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri. (Ahmed u Musnedu, Musnedu-amijjin; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao da je hasen.) Ebu Davud biljei hadis od Ebu Umame r.a., a u ?ijem senedu ima slabosti, da im je doao Allahov Poslanik a.s. oslanjaju?i se na tap i oni su ustali pred njim. Nemojte ustajati kao to ustaju stranci veli?aju?i i slave?i jedni druge. (Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veli?anje, slavljenje i oboavanje nije dozvoljeno. To zna?i da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadri u sebi neto od toga onda je ono dozvoljeno. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta, ili kad je bila due odsutna, kao to je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je, ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj na?in iskae svoje potovanje i brigu.

Tako?er, roditelj moe ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zasluuje. Ovo ustajanje, koje je erijatski dozvoljeno, je u svrhu izraavanja potivanja i radi rukovanja. Od Aie r.a. se prenosi da bi Fatima r.a., kada bi kod nje uao Vjerovjesnik a.s., ustala, uzela ga za ruku, poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto, a kada bi ona ula kod njega Vjerovjesnik a.s. bi ustao, uzeo je za ruku, poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto. (Tirmizi, Sunen, Kitabul-menaqib; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Kab b. Malik prenosi hadis zabiljeen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je uao u damiju, nakon to mu je Objavom oproteno, Talha b. Ubejdullah je ustao, tr?e?i mu priao, s njim se rukovao i ?estitao mu oprost koji mu je doao od Allaha d.. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.s. i nije negativno reagovao.

Kada je Sad b. Muaz doao da presudi u slu?aju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: Ustanite vaem vo?i! On im je to naredio kako bi mu pomogli da si?e sa jahalice i sa njim se poselamili. (Buhari, Sahih, Kitabul-dihadi ves-sijer, Muslim, Sahih, Kitabul-dihadi ves-sijer.) Imaju?i u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim, ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome sli?no, prelazi granicu izraavanja potivanja i prelazi u veli?anje, a ponekad u sebi sadri i elemente oboavanja, musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni, ne smiju to eljeti i moraju protiv toga reagovati na na?in za koji se nadaju da ?e donijeti pozitivne rezultate, a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga to je poku?eno i grijeh. Nadam se da ?e intelektualci, koji prakticiraju islam, i u tom pogledu uzeti Poslanika a.s. za svoga uzora i na taj na?in presje?i put koji moe odvesti u oboavanje nekoga drugog mimo Allaha d.. i odvesti u veli?anje i iskazivanje nekome drugom po?asti koja pripada samo Njemu. Naoj nastavnici preporu?ujem da ?acima objasni islamski stav po ovom pitanju, naglaavaju?i druge vidove potivanja koji mla?i trebaju da izraavaju prema starijima, te da im ukae da ona ne eli da oni pred njom kolektivno ustaju.

Na pitanje odgovorio: Dr. ukrija Rami?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...