Četvrtak, Svibanj 24, 2018
pitanja

Da li žena ima pravo odbiti da se odmah vrati mužu nakon što joj je po prvi put dao talak?


prsten

Pitanje: Ako je muž dao svojoj drugoj supruzi po prvi put talak, a bez njene krivice, već zato što je to od njega zahtijevala prva supruga, te on nakon nekoliko sati povuče svoj talak, tvrdeći da je bio prisiljen tako postupiti i da se kaje i boji Allaha, s.v.t., ima li pravo ta druga supruga da mu se ne vrati odmah, nego nakon nekog vremena, a dok je još uvijek u iddetu? Džezakellahu  hajren!

Odgovor: Kao odgovor na vaše pitanje navest ćemo citat iz Kurtubijevog tefsira ‘’ El-Džami’a el-ahkami el-Kur’ani’’, u kojem komentirajući riječi Uzvišenog Allaha: “A muževi njihovi su preči da ih vrate dok su u tome (pričeku) ako žele štogod popraviti” (El-Bekare, 228), kaže: “Jednoglasan stav islamskih učenjaka jeste da ako slobodan čovjek (suprotno robu) razvede svoju ženu koja je slobodna (suprotno robinji), a prije toga je imao spolni odnos sa njom, prvim razvodom ili drugi put, on je najpreči da je ponovo vrati sve dok je u pričeku, pa makar to ona i ne željela. Ako je ne vrati u periodu pričeka, onda mu ona nakon toga postaje strankinja i ne može sa njim stupiti ponovo u brak osim sa ponovnom prosidbom, tj. novim brakom i saglasnošću staratelja i prisustvom svjedoka. Dakle, ovo je jednoglasan stav učenjaka.” (El-Džami’a el-ahkami el-Kur’ani, 3 tom, str.124)
Također, Ibn El-Munzir u knjizi ‘El-Idžma’ naveo je konsenzus islamskih učenjaka: “Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da muž ima pravo da u periodu pričeka (opozivog razvoda) vrati suprugu, pa makar to ona i ne željela.” (El-Idžma / stavka 463, str. 54)
Dakle, islamski učenjaci su iz ovog pitanja – kada muž može u periodu pričeka opozivog razvoda braka da vrati suprugu bez njene saglasnosti – izuzeli određene situacije, kao u slučaju da ženin povratak mužu nosi u sebi jasnu štetu za ženu koju ona ne može podnijeti, kada žena ima pravo da ne pristane na povratak mužu i kada će svoj problem izložiti kadiji koji treba da riješi njeno pitanje, što, po mom mišljenju – na osnovu onoga što ste spomenuli u pitanju – nije prisutno u vašoj situaciji.
A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin PezićAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA