Četvrtak, Svibanj 24, 2018
pitanja

Obilježavanje Poslanikovog rodjendana - dr.Šukrija Ramić


mevlud10Pitanje: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem, ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. Da li su u pravu?

Odgovora : Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog, Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, 12. rebiu-l-evvela, posebnim svečanostima, mevludima itd.
U osnovi, muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova, salallahu alejhi ve sellem, pravednih halifa, ostalih ashaba i prvih generacija muslimana, a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog, dž.š, miljenika Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem.

O njima Allah, dž.š, kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.” (Et-Tevba, 100.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su, u prvom redu, zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da, to uzmite, a što vam zabrani ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.” (El-Hašr, 7.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili.

Međutim, on to nikada nije uradio. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika, s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi, a ne onaj koji inovira. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.” (En-Nur, 63.) Allah, dž.š, kaže u trećem ajetu sure “El-Maide” da nam je upotpunio vjeru, te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah, dž.š, vjeru nije upotpunio i da je Poslanik,salallahu alejhi ve sellem, nije dostavio, a da li to može musliman i pomisliti, a kamoli kazati?! Poslanik,salallahu alejhi ve sellem, zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje, to je odbačeno.” (Buhari, Sahihul-Buhari, Kitabus-sulh.)

Na hutbi petkom Poslanik,salallahu alejhi ve sellem., imao je običaj kazati: “Uistinu, najbolji govor je Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammedova. Najgore stvari su novotarije, a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda.” (Muslim, Sahihu Muslim, Kitabu-l-džumu‘a.) Irbad b. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik,salallahu alejhi ve sellem, održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala, a iz očiju suze potekle. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, kao da je to govor onoga koji odlazi, pa nas posavjetuj.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost, pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. Uistinu, ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa, koji su na pravom putu poslije mene. Držite se toga, uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom.

I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at), a svaka novotarija je zabluda.” (Ibn Madže, Sunen, “El-Mukaddime”. Tirmizi, Sunen, “Kitabu-l-‘ilm”. Ebu Davud, Sunen, “Kitabus-sunne”.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja. Upravo iz tog razloga, iz straha da se time ne uvede novotarija, većina islamske uleme smatra da je obilježavanje Poslanikovog, salallahu alejhi ve sellem, rođendana grijeh. Doduše, ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji, kao što je miješanje muškaraca i žena, muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem, koja mu ne dolikuju.

Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće, imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana, pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno, ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete, uistinu, slijediti one prije vas, pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli.” Upitali smo (tj. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A, ko drugi!”, odgovorio je. (Muslim, Sahihu Muslim, Kitabu-l-‘ilm)

dr.Šukrija Ramić


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA