Četvrtak, Svibanj 24, 2018
pitanja

Ljekovitost čurukota


Pitanje: Je li hadis da je ulje čurokot ljekovito toliko da liječi sve bolesti osim smrti sahih?i ima li još koji hadis koji govori o ulju crni kim? Allah vas nagradio.

 

crni-kuminOdgovor: Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-'alemin. Wes-salatu ves-selamu 'ala nebijjina Muhammed ve 'ala alihi ve sahbihi edžme'in.

Hadis u kojem se spominje da je čurukot lijek za sve izuzev smrti vjerodostojan je hadis bez imalo sumnje.

Ovaj hadis prenosi se od Aiše, Ebu Hurejre, Abdullaha b. Omera, Ebu Burejde i Usame b. Šerika, radijallahu anhum.

 

Tako se prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Uistinu je ova el-habbetu es-sevda (čurukot, nigella sativa) lijek za svaku bolest, izuzev smrti!“

Hadis je zabilježio imam Buharija u svome Sahihu, u Knjizi o medicini, u poglavlju o čurukotu, pod brojem hadisa 5687.

 

Što se tiče hadisa kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anh, on ima više verzija:

 

„U čurukotu je lijek za svaku bolest izuzev bolesti.“

Ovu verziju hadisa zabilježio je imam Buharija u svome Sahihu, u Knjizi o medicini, u poglavlju o čurukotu, pod brojem hadisa 5688, i imam Muslim pod brojem 88/2215/5766.

 

„Nema nijedne bolesti a da u čurukotu nema lijeka za nju, izuzev smrti.“

Ovu verziju hadisa zabilježio je imam Muslim u svome Sahihu, u Knjizi o selamu, u poglavlju o liječenu čurukotom, pod brojem 89/2215/5768.

 

„Na vama je da koristite ovaj čurukot, jer se u njemu nalazi lijek za svaku bolest, izuzev smrti.“

Ovu verziju hadisa zabilježio je imam Tirmizi u svome Sunenu, u Knjizi o poglavljima medicine, u poglavlju o onome što je došlo o čurukotu, pod brojem 2113. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Sunena Tirmizije.

Istu ovu verziju hadisa ali od Abdullaha b.Omera, radijallahu anhuma, zabilježio je Ibnu Madže u svome Sunenu i šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Sunena Ibnu Madže pod brojem 2779.

Također, ovu verziju prenosi i Ebu Burejde, radijallahu anh, a bilježi je Ahmed u svome Musnedu (5/354) i šejh Albani u Zbirci vjerodostojnih hadisa (4/530/1905) za lanac prenosilaca je rekao da je džejjid po uvjetima imama Muslima.

 

A od Usame b. Šerika, radijallahu anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U čurukotu je lijek od svake bolesti, izuzev smrti.“

Ovaj hadis zabilježio je Taberani u Mu'džemu Kebiru pod brojem 491 a šejh Albani lanac prenosilaca je ocijenio vjerodostojnim u Zbirci vjerodostojnih hadisa (4/432/1819).

 

Pored ovog hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o čurukotu –koliko mi je poznato i do čega sam došao nakon dugog istraživanja - nema više vjerodostojnih hadisa koji govore o čurukotu.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA