Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja

Ako ne klanjam sunnet-namaze, da li sam time nepokoran Poslaniku, s.a.v.s.?


pitanje2Pitanje: Ono to mene zbunjuje jeste namaz. Naime, okrenuo sam se vjeri prije nekih pola godine i uglavnom ispunjavam vjerske dunosti. Sve do sada sam mislio i da je sunnet-namaz obavezno klanjati, no prije nekoliko dana na jednom islamskom portalu pro?itao sam da nije obavezno, ?ak je i novotarija spajanje sunneta sa farzom, mislim na sabahske sunnete, podnevske, ikindijske, akamske i jacijske. Ve?inom klanjam u ku?i i sada klanjam samo farz, izuzev sabaha, za sabah klanjam sunnete i farz, stoga me zanima da li ja ?inim grijeh ako tako radim? Da li je sunnet dobrovoljni namaz, i je li  ga ikada Muhammed, a.s., propustio? (Bilo bi poeljno da argumentirate hadisima) Ako kaete da je dobrovoljni i da nije grijeh ga proputati, ta onda sa ajetom koji kae: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku ako elite uspjeti", da li se ovaj ajet odnosi samo na stroge naredbe, ili op?enito moramo slijediti Poslanika u svim segmentima?Hvala unaprijed!   

Odgovor: Uvaeni brat u islamu, mnogo je toga to bi se trebalo spomenuti da bi odgovor na vae pitanje bio potpun. Mi ?emo vam spomenuti samo nekoliko najbitnijih stvari, nadaju?i se da vam ne?e smetati ako odgovor bude dui, ele?i da se i drugi okoriste ovim odgovorom.

Prvo, to to ste spomenuli da ste imali pogreno ubje?enje u pogledu farza i sunneta jeste stvar rasprostranjena kod velikog broja ljudi naeg podneblja. Tako ?emo na?i da veoma mnogo ljudi koji dolaze u damiju znaju da postoji neto to se zove sunnet i neto to se zove farz, ali stvarna razlika kod njih u tome ne postoji, tj. obje spomenute stvari su obaveza. Ovakvo ubje?enje je neispravno, a u praksi ostavlja mnogo negativnih posljedica.
Jedna od najgorih posljedica koje moe polu?iti ovo ubje?enje jeste da ?ovjek koji nema vremena niti mogu?nosti u datom momentu da klanja i sunnete i farze, a ima vremena da klanja samo farze, ostavlja namaz u potpunosti, zato to smatra da ne postoji razlika izme?u sunneta i farza.

Drugo, ta je to stvarna razlika izme?u sunneta i farza?
Ne ele?i da vas optere?ujemo definicijama sunneta i farza koje su islamski u?enjaci spomenuli u svojim djelima (kao i to da su hanefijski u?enjaci napravili razliku izme?u farza i vadiba), mi ?emo vam to rezimirati na na?i koji moe shvatiti svaka osoba. Jednostavno kazano, farz je ono to je muslimanu strogo nare?eno. Ko uradi stvar koja je farz, zbog toga ima nagradu, a ako izostavi ?injenje spomenute stvari, zasluuje kaznu. Sunnet u terminologiji pravnika jeste djelo koje nije strogo nare?eno, ve? je njegovo ?injenje pohvalno. Onaj ko uradi stvar koja je sunnet, zbog toga ima nagradu, a ako izostavi njeno ?injenje, nije grjean zbog toga.Na osnovu spomenutoga moemo kazati: muslimanu je stroga obaveza da klanja pet dnevnih namaza koji se ogledaju u sljede?em: dva rekata farza sabah-namaza, ?etiri rekata farza podne-namaza, ?etiri rekata farza ikindija-namaza, tri rekata farza  akam-namaza, i ?etiri rekata farza jacija-namaza. To je ono to je muslimanu strogo nare?eno i onaj ko klanja spomenute namaze moe zbog toga o?ekivati veliku nagradu od Uzvienog Allaha, a onaj ko ne klanja spomenute namaze, po?inio je veliki grijeh i zasluuje veliku kaznu. to se ti?e sunneta (nafile ili dobrovoljnih namaza u toku dana), to su namazi koje ako ?ovjek bude klanjao, zbog toga ima veliku nagradu, a ako izostavi klanjanje sunneta, ne?e biti grjean i ne zasluuje kaznu.

Tre?e, treba da zna, cijenjeni brate u islamu, da sunnet-namazi, dobrovoljne nafile koje se klanjaju nisu na istom nivou i stepenu pohvalnosti. Sve to je shva?eno iz hadisa Allahovog Poslanika i njegove prakse. Tako ?emo na?i da Allahov Poslanik nikada nije izostavljao sabahske sunnete, pa ?ak i kada bi bio na putovanju. O nagradi klanjanja dva rekata sabahskih sunneta izre?eni su posebni hadisi, to nedvosmisleno ukazuje da vjernik ne bi trebao da izostavlja sabahske sunnete. Kazao je Allahov Poslanik: "Dva rekata sabahske nafile vrednija su od dunjaluka i onoga to je na njemu." (Buharija i Muslim)
Tako?er, Allahov Poslanik je obe?ao posebnu nagradu onom muslimanu koji ustraje u klanjanju dvanaest rekata dobrovoljnog namaza u toku jednoga dana, to obuhvata: dva rekata prije sabahskog farza, ?etiri rekata prije podnevskog farza i dva rekata nakon podnevskog farza, dva rekata nakon akamskog farza i dva rekata nakon jacijskog farza.
Isto tako, muslimanu je propisano da kada god u?e u damiju, klanja dva rekata prije nego to sjedne, dva rekata poznata kao pozdrav damiji tehijjetul-mesdid.

?etvrto, jedna od manje poznatih stvari koja se vezuje za ovu temu svakako je i pitanje gdje se klanjaju obavezni farz-namazi, a gdje sunneti (dobrovoljna, nafila).
to se ti?e obaveznih namaza, muslimanima (mukarcima) je propisano da te namaze obavljaju u damiji. To je obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu do kojeg dopire ezan koji bi se prou?io bez razglasa. Kada je Allahovom Poslaniku doao slijepac i traio doputenjeda ne prisustvuje zajedni?kom namazu koji se klanja u damiji, Allahov Poslanik ga je upitao da li ?uje ezan, pa kada je potvrdno odgovorio, Allahov Poslanik mu nije dopustio da odsustvuje od zajedni?kog namaza.
to se ti?e sunneta, njih je, shodno rije?ima i praksi Allahovog Poslanika, bolje klanjati u ku?i. Allahov Poslanik je  kazao: "Najbolji ?ovjekov namaz je onaj koji klanja u svojoj ku?i, osim propisanih (farz) namaza."

Peto, kao to smo spomenuli, sve zabrane i naredbe u islamu nisu na istom nivou i stepenu. Postoje stvari koje su strogo nare?ene svakom muslimanu (farzi), postoje stvari koje su pohvalne i nije ih obaveza ?initi, onaj ko ih bude ?inio o?ekuje ga nagrada, a ko ih ostavi, ne?e biti grjean. Kao to postoje stvari koje su strogo zabranjene svakom muslimanu (harami) a postoje stvari su zabranjene "blaom" zabranom koja ne dostie stepen strogog harama koje su islamski u?enjaci nazvali mekruhom.

Shodno spomenutom, uvaeni brate u islamu, savjetujemo vam da dobro pazite na obavezne farz-namaze i da ih klanjate sa dematom u damiji, da se to vie potrudite u klanjanju sunneta, dobrovoljnih namza u toku dana, zbog svih nagrada koje su obe?ane onima koji budu klanjali spomenute nafile.
Ako do?ete u situaciju da moete samo klanjati obavezne farz-namaze, tada ne?ete biti grjeni zbog toga to ste klanjali samo obavezne farz-namaze i to ste ostavili neki od sunneta, dobrovoljnih dnevnih nafila.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezi?, El-Medina El-Munevvera, 29. redeb 1433. h.g. /  19. 6. 2012. god.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...