Četvrtak, JULY 25, 2024
ramazanski_savjeti

Pitanja i odgovori o Ramazanu


Pitanje: Selam alejkum! Trudna sam ve? peti mjesec, elhamdulillah. Postim ove dane ramazana i stvarno nemam nikakvih tegoba, hvala Allahu, d.., ali ipak jedan dio mene se boji da ovim postom ne nakodim djetetu. Znam da nisam obavezna da postim, da mogu da napostim ili izvrim iskup, ali ja ipak mislim da je u postu bereket, i da ono to ?e biti ne moe me mimoi?i (kader)... Zanima me vae miljenje, da vas Allah, s.v.t., nagradi!

Odgovor: Ako prilikom posta osjetite tegobe ili osjetite da bi to doista tetilo bebi, tada vam je dozvoljeno da ne postite.

Dakle, sve dok vam ne teti, vi ste obavezni postiti.

Allah vam podario sve najbolje!

Za detaljnije pojanjenje pogledajte sljede?e linkove:

http://minber.ba/fetve/index.php?option=com_content&task=view&id=1490&Itemid=77

http://minber.ba/fetve/index.php?option=com_content&task=view&id=1259&Itemid=37

A Allah najbolje zna!

Post osobe koja ne smije biti gladna due od sat vremena

Pitanje: Selam alejkum! S obzirom da imam ulcus duodenum (?ir na dvanaestopala?nom crijevu), da li smijem postiti ramazan? Doktori su mi rekli da ne smijem ostati gladan due od sat vremena.

Odgovor: Uvaeni brate u islamu, savjetujem vam da pro?itate sljede?i odgovor, propis je identi?an kao i u vaem slu?aju:

http://minber.ba/fetve/index.php?option=com_content&task=view&id=1505&Itemid=77


A Allah najbolje zna!

Klanjanje vitr namaza u damiji

Pitanje: Selam alejkum! Zanima me da li je dozvoljeno klanjati vitr-namaz u dematu, jer sad se u svim damijama klanja tako, odmah poslije teravije-namaza, a teko je iza?i iz damije odmah poslije teravije? Odgovor: Smatram da nema smetnje da ?ovjek klanja vitr-namaz sa dematom, naro?ito ako postoje dodatni faktori koji to opravdavaju, kao to spomenuto u pitanju.  A Allah najbolje zna!

Farbanje kose u toku posta

Pitanje: U velikoj sam dilemi. ?itam da je farbanje drugom bojom osim kanom dozvoljeno, ali da li je to dozvoljeno tokom posta? Da ne?u pokvariti post? Molim vas da mi to prije odgovorite.
Odgovor: Post se vezuje za konzumiranje hrane koja ulazi u tijelo na otvore usta i nosa. Poto u farbanju kose ne postoji nita sli?no sa konzumiranjem hrane, taj postupak je u osnovi doputen. O tome postoje mnoge fetve (pravni odgovori) velikog broja u?enjaka dananjeg doba.

Allah vam podario dobro na oba svijeta.

A Allah najbolje zna!

Post osobe koja radi u restoranu u kojem se prodaje alkohol

Pitanje: Ja radim u ugostiteljskom objektu gdje se prodaje alkohol ve?inom nave?er pa me zanima da li mi je dozvoljen post na takvom mjestu.


Odgovor: Uvaena i cijenjena sestro u islamu, mnogo nas raduje vae javljanje.

to se ti?e posta na takvom mjestu, on je u osnovi ispravan, s tim to musliman treba da se u toku posta dodatno potrudi u ostavljanju onoga to je vjerom zabranjeno.

Uvaena sestro u islamu, ne mogu a da vam ne sugeriram, iako to niste pitali, da vjerniku ili vjernici nije doputeno da rade u restoranu ili bilo kojem drugom lokalu u kojem se prodaje alkohol.

Nadam se da ?ete na?i vremena da pro?itate sljede?i odgovor:

http://minber.ba/fetve/index.php?option=com_content&task=view&id=1134&Itemid=57

Allah vam podario dobro na oba svijeta!

A Allah najbolje zna!

Propis o osobi koja jede pet minuta prije zore

Pitanje: Selam alejkum uvaeni brate, moje pitanje glasi: Ako sam pet minuta prije zore zanijetio u srcu da ?u postiti taj dan i onda prije nastupanja zore u tih pet minuta  pojedem ili popijem neto, da li je moj post pokvaren?

Odgovor: Ako sigurno zna da si jeo u periodu prije nastupanja zore, ne vidim iz kojeg bismo razloga kazali da je va post neispravan. Zna?i, sva poenta je u pojavi zore, ako znate da ste jeli prije nastupanja zore, va post je ispravan.

A Allah najbolje zna!


Post nevjernika

Pitanje: Selamu alejkum, potovani! U ovom ramazanu prihvatio sam da postim i nadam se da ?u ispostiti cijeli ramazan, ali stvar je u tome to jo nisam prihvatio islam, ustvari nisam izgovorio ehadet pa bih vas molio da mi kaete da li ?e moj post biti prihva?en kod dragog Allaha. Svakako imam namjeru prihvatiti islam, ali bih to u?inio u nekoj od damija pred svjedocima da sa ponosom mogu re?i da sam od tog dana MUSLIMAN. Unaprijed hvala na odgovoru i nadam se da vam moje pitanje ne?e oduzeti mnogo vremena.

Odgovor: Uvaeni posjetitelju, na po?etku elimo da vam se zahvalimo na vaoj posjeti.
To to vi postite svakako je pokazatelj vae dobre namjere da u budu?nosti elite da primite islam.
Ali, naalost, to nije dovoljno. Da bi post ili bilo koji drugi ibadet bio primljen kod Allaha, mora da bude ura?en od muslimana. U pogledu toga ne postoji razilaenja kod islamskih u?enjaka.
Dragi moj posjetitelju, ja ?u vam dati kratak savjet:
Ako vi izgovorite ehadet i primite islam, naro?ito u ovom mjesecu, kako biste se priklju?ili muslimanima u postu ramazana, to ne isklju?uje da sutra negdje to obznanite i u nekoj od damija da se organizira neka manifestacija, gdje ?ete vi ponovo izgovoriti ehadet.
Zato to?
Iz dva razloga, prvo da biste mogli da postite i da va post bude prihva?en kod Allaha.
Drugo, insan ne zna kada ?e mu Melek smrti pokucati na vrata. Moda se to desi prije organiziranja neke fete, a ta tada? A ako to uradite, pa makar bili i sami i da za to ne zna niko, vi ste spaeni, pa makar ljudi to i ne  znali, i makar vas ne zakopali na islamski na?in.

Po islamu, onaj ko ne izgovori ehadet nije musliman, pa makar bio duboko ubije?en da je samo islam ispravna vjera.

Sve najbolje od srca vam elimo!

Ponovni e-mail: Hvala vam na brzom odgovoru, izgovorio sam ehadet mada nisam imao svjedoka a nadam se da ?u uskoro i u nekoj od damija to u?initi. Puno ste mi pomogli sa ovim odgovorom i sada se ba osje?am iskrenim prema Allahu i znam da Ga ne?u iznevjeriti u svom u?enju i prakticiranju islama.

Post osobe koja nije ispravno odjevena

Pitanje: Sino? mi je jedan drug postavio pitanje na koje nisam znao odgovor pa bih vas zamolio da mi pomognete. Da li kvari post ako je ?ovjek nepropisno odjeven i takvog ga vide ostali ljudi, naprimjer da eta u kratkom orcu iznad koljena?


Odgovor: Post i spomenuto odijevanje nemaju nikakvu zajedni?ku i dodirnu ta?ku. To su dvije zasebne stvari, tako da takvo odijevanje ne uzrokuje neispravnost posta.
Musliman treba da se maksimalno potrudi da njegov avret (stidni dio tijela ono to je izme?u pupka i koljena) ne pokazuje nikome osim svojoj supruzi.

U spomenutom slu?aju, ako je orc bio kratak, podignut mnogo iznad koljena i ako se ukazalo stidno mjesto pred onima koji to ne smiju da vide, to moe samo da umanji nagradu posta, ali nikako da ga pokvari.

A Allah najbolje zna!

Gutanje pljuva?ke u toku posta


Pitanje: Imam jedno pitanje u vezi posta. Naime, danas sam u toku posta oprao zube ?etkicom i pastom za zube. Vodio sam ra?una da nijedna kap vode ne u?e u grlo i u potpunosti sam presuio unutranjost usta poslije pranja. Nakon toga sam otiao u damiju, i prije namaza, ali i u toku samog namaza pojavila mi se velika koli?ina pljuva?ke  koju sam morao progutati. Osjetio sam u elucu svjeinu od te pljuva?ke. Da li mi je post pokvaren i da li sam duan napostiti ovaj dan? Napominjem da je izme?u pranja zuba i pojave pljuva?ke prolo oko pola sata, ali mene brine to to sam osjetio svjeinu u pljuva?ki izazvanu pastom za zube.

Odgovor: Uvaeni brate u islamu, u?enjaci dananjeg doba su dopustili koritenja paste za zube prilikom pranja zuba u toku posta.

Vi ste postupili najbolje to ste mogli. Normalno je da se u pljuva?ci osjeti okus paste za zube. Ista je stvar sa sokom koji izlazi iz misvaka kojim se ?iste zubi, a koji je doputen u toku posta.

Stoga se nadamo da to ne utje?e na ispravnost posta.

A Allah najbolje zna!

Post i ribolov

Pitanje: Selam alejkum, uvaeni ejh!

 

Da li je dozvoljeno baviti se ribolovom tokom ramazana?

 

Da vas Gospodar Uzvieni nagradi svakim hajrom na oba svijeta!

 

Odgovor: Uvaeni brate u islamu, na po?etku elimo da vam se zahvalimo na posjeti.

Post i ribolov nemaju nikakvu zajedni?ku i dodirnu ta?ku. To su dvije zasebne stvari. Ne vidim niti jedan validan razlog zbog kojeg bismo kazali da ?ovjek u toku posta ne moe da se bavi ribolovom.

A Allah najbolje zna!

Grljenje prilikom svakog susreta i prilikom svakog izlaska sa teravije

Pitanje: Neka bra?a nakon teravije-namaza ho?e da se rukuju i grle svaku no?, pa me zanima da li je ta praksa bila poznata kod poslanika Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem, ili ashaba, tj. da li su se vazda poslije teravije grlili i rukovali i upu?ivali ?estitke na obavljenom namazu? Kako postupiti u takvim situacijama?


Odgovor: Uvaeni brate, ni Allahov Poslanik, ni ashabi nisu prakticirali grljenje prilikom svakog susreta. Grljenje je propisano samo ako se ?ovjek ne vidi sa odre?enom osobom due vremena, kada se vrati sa putovanja.

Propisano je da se ?ovjek poselami i rukuje sa bratom muslimanom prilikom susreta.
Kako postupiti?
Na lijep na?in ljudima kazati da to nije sunnet.

A Allah najbolje zna!

 

Spolni odnosu u toku ramazana, izme?u iftara i sehura

Pitanje: Selam alejkum! Da li je dozvoljeno da mu i ena op?e nakon iftara i da se obavezno okupaju prije sehura i koliko je uop?e to dozvoljeno u toku ramazana?

Odgovor: Uvaeni brate u islamu, ukratko, ne postoji nikakva erijatska zapreka da mu spolno op?i sa suprugom u toku no?i, u periodu izme?u iftara i sehura, po jednoglasnom stavu u?enjaka.

U hadisu koji su zabiljeili Buharija i Muslim od Ummu Seleme stoji da je Poslanik znao do?ekati zoru kao dunup, imavi tokom no?i odnos sa nekom od svojih supruga, a potom bi se okupao i nastavio postiti.
Analogno ovome, dozvoljeno je eni koja vidi znakove ?isto?e od mjese?nice ili nifasa prije zore (?ak i nekoliko trenutaka prije zore), da odgodi kupanje poslije prestanka mjese?nice nakon nastupanja zore, i njen post ?e biti ispravan pod uvjetom da je donijela odluku za post prije nastupanja zore.

A Allah najbolje zna!

Post osobe koja radi u kasinu

Pitanje: Imam nedoumicu u vezi valjanosti posta osobe koja radi na mjestu koje je po islamu haram. Naime, moj brat u islamu radi u kasinu i nije siguran da li ?e mu Allah primiti post zbog toga to radi na takvom mjestu. Allah da te nagradi na odgovoru!


Odgovor: Post i rad u kasinu nemaju nikakvu zajedni?ku i dodirnu ta?ku. To su dvije zasebne stvari, tako da ta stvar ne uzrokuje neispravnost posta.
Musliman treba da se maksimalno potrudi da prilikom posta ne ?ini ono to je vjerom strogo zabranjeno.
Rad na spomenutom mjestu moe samo da umanji nagradu posta, ali nikako da ga pokvari.

A Allah najbolje zna!

Prisustvovanje na bajramskom sijelu na kojem ima muzike

ramadanx

Pitanje: Selam alejkum! Prilikom Bajrama moja rodbina se okupi na jednom mjestu, a to okupljanje popra?eno je bajramskim programom (muzika itd.), mijeanje mukaraca i ena (oskudno obu?ene rodice, tetka itd.), duhan, ogovaranje, razvratne pri?e (njima sastavni dio ivota, normalna stvar), zna?i familija daleko od islama. Da li trebam da sa njima budem na Bajramu, na tom okupljanju, da li ?u biti grjean ako se ne pojavim? Od savjeta nema koristi, islam im nije ni na kraj pameti. Drugo pitanje: Da li trebam da posje?ujem rodbinu koja je kupila stan na kredit (nije ga briga to je to haram), da li mi je dozvoljeno da ulazim u te stanove?


Odgovor: Uvaeni brate, kada islamski u?enjaci govore o svadbi kau da je onome ko bude pozvan obaveza da se odazove, ali pod uvjetom da na toj svadbi ne bude onoga to je vjerom zabranjeno.

Ako su u?enjaci zabranili obavezni odlazak, zbog prisustva onoga to je haram, pa kako onda da ?ovjek obrazloi i dopusti odlazak na neki skup koji nije ni blizu na tom nivou obaveznosti.

Smatram da vam nije dozvoljeno da idete na takvo druenje.

Normalno, to ne isklju?uje da organizatorima na lijep na?in pojasnite razlog vaeg nedolaska, i da predloite uklanjanje onoga to je u koliziji sa na?elima vjere, od spomenutih i u pitanju nabrojanih stvari. Ako bi oni pristali na to, samo sijelo ne vidim da je sporno, tako da se moete odazvati, u toj situaciji, ako pristanu na izbacivanje zabranjenih stvari sa sijela.

to se ti?e odlaska u posjetu rodbini koja je kupila stan od kamate, u tome nema zapreke. Ako bismo na taj na?in razmiljali, tada bismo sebi oteali ivot, ako ne i u?inili ga nemogu?im.

Ako bismo prilikom ulaska u ne?iji auto morali da znamo kako je kupio taj auto, i ako je od zabranjenih sredstava, tada da se ne vozimo sa njim itd., zamislite u kakvoj bismo se situaciji tada nali.

S druge strane, moda (to ne zna?i da ja to smatram ispravnim) su se u tom postupku oni poveli za fetvom nekog od u?enjaka ko je dopustio kupovinu ku?e putem kamatnoga kredita.
Rezime:
Vama je doputeno da posjetite takvu rodbinu, pa ?ak da im na lijep na?in, kada vidite da je za to adekvatna prilika,  spomenete da su kamatni krediti islamom strogo zabranjeni, bez obzira da li se njime kupovala ku?a ili neto drugo.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...