Četvrtak, Svibanj 24, 2018
pitanja

Da li je propisano odrasloj osobi da za sebe zakolje akiku ako roditelj to nije učinio za nju?


ovca2Pitanje: Da li je propisano odrasloj osobi da za sebe zakolje akiku ako roditelj to nije učinio za nju?

Odgovorio: Klanje akike je propisano roditelju u znak zahvale Plemenitom Gospodaru na blagodati potomstva koje mu je podario te iz želje da ta žrtva bude bereket novorođenčetu. Roditelj koji ne zakolje akiku ostavio je taj sunnet, a da li je djetetu propisano da kada poraste sam za sebe zakolje akiku ili ne, učenjaci imaju različita mišljenja:


Rekao je Ibnu Kudame: "Ako nikako ne zakolje akiku, te dječak poraste i stekne imovinu, nije dužan zaklati akiku. Imam Ahmed je pitan o ovom slučaju pa je rekao: To je dužnost roditelja!, tj. neće sam za sebe zaklati akiku jer je to sunnet drugoj osobi - roditelju. Ata' i Hasan su rekli: Zaklaće akiku na svoje ime, jer je klanje akike na njegovo ime propisano, a on je zalog svoje akike, te stoga treba biti propisano da sam sebe iskupi." (El-Mugni, 9/364)

Ibnul-Kajjim također prenosi od Ahmeda da je upitan o čovjeku kojeg njegov roditelj obavijesti da nije na njegovo ime zakalao akiku, da li će je zaklati sam sebi? Rekao je: "To je dužnost roditelja!" U drugoj predaji je rekao: "Ako bi to neko učinio ne smatram to pokuđenim." (Tuhfetul-mevdud, 87)

Šejh Ibnu Baz, Allah mu se smilovao, preferira pohvalnost onom za koga roditelj nije zaklao akiku da je zakolje sam za sebe, jer je akika pritvrđeni sunnet, a roditelj je to ostavio, pa je propisano da je zakolje kada bude u mogućnosti. Kao dokaz navodi  uopćenost predaja kojima je propisana akika, poput hadisa: "Svaki dječak je zalog svoje akike, kolje se na njegovo ime sedmi dan, brije se njegova glava i nadjeva mu se ime!" (Ahmed, br. 20095, Ebu Davud, br. 2836, Tirmizi, br. 1522, Nesai, br. 4220, Ibnu Madže, br. 3165, šejh Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim) I predaje u kojoj je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, naredio da se za dječaka zakolju dvije ovce a za djevojčicu jedna. (Ahmed, br. 6713, Ebu Davud, br. 2837, Tirmizi, br. 1513, Nesai, br. 4212, Ibnu Madže, br. 3162, rekao je Tirmizi: hasen-sahih) Ove predaje nisu usmjerene isključivo roditelju tako da obuhvataju i samo dijete, majku i drugu rodbinu! (Fetava Ibnu Baz, 26/266)
Što se pak tiče hadisa u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prinio za sebe akiku nakon poslanice, njegov lanac prenosilaca je slab. (El-Bezar, br. 7281, 13/478) Svemogući Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Hakija KanurićAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA