Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja

Problemi sa intimnim odnosima i samozadovoljavanjem


brak_cSAVJETI KAKO POBOLJATI INTIMNI IVOT

PITANJE: Es-selamu alejkum ve rahmetullah, imam jedno pitanje koje je vezano za brak i samozadovoljavanje. Ve? sam nekoliko godina oenjen i imam nekoliko djece. Problem je to moja ena nema neke velike elje za seksualnim odnosima iz razli?itih razloga, nekad su djeca, a i nekad jednostavno nema volje za tim. Vieenstvo jednostavno iz ekonomskih i psihi?kih razloga ne dolazi, barem trenutno, u obzir. Ja sam pokuao sve na?ine i pokuavam i dalje ta se ti?e mene da eliminiram faktore koji dovode do toga. Obaram svoje poglede gdje god mogu. Izbjegavam sve ta me na strast dovodi, razmiljanja itd. Nastojim da...

redovno u?im Kur'an i u redovnim dematskim namazima traim utjehu i sabur i ja?inu. Ali nisam u stanju da prekinem s ?estim samozadovoljavanjem jer imam elju i potrebu za enskim tijelom, a ena nije u stanju da ispuni. Ja pokuavam, da razumijem svoju enu koja je takva kakva je i te obaveze naravno oko djece ali pitam se koliko ima to hajra sta ?inim, odnosno koliko tete ima i ta bi bilo rjeenje i je li ga uopte ima? Molim Allaha da dadnete konstruktivan odgovor i savjet.

SAVJET:

Potovani brate u islamu, molim Uzvienog da te nagradi na postavljenom pitanju. Ovaj put ?u se skoncentrisati na one stvari koje moe poduzeti mukarac, ali se je svakako potrebno u idu?im ?lancima, uz Boiju pomo?, dota?i i stvari koje bi ena muslimanka trebala da zna i praktikuje.

Potovani brate, rjeenje tvog problema se krije u slijede?em hadisu kojeg smo svi mi mnogo puta ?uli. Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici. A ja sam najbolji prema svojoj porodici. (Ibn Madde, 1977) Iz ove prelijepe predaje zaklju?ujemo da je preporuka islama da ?ovjek prema supruzi postupa na najljepi na?in u svim situacijama, a kako li je tek to potrebno po pitanju bra?nih odnosa? Na?in na koji se ?ovjek ophodi prema eni van postelje ima direktan utjecaj i na njenu elju za odnosima.

Po pitanju masturbiranja, vjerovatno i sam zna da je preferirano miljenje da je taj ?in u islamu zabranjen. S fizioloke strane tako?e, ?in samozadovoljavanja nanosi tetu tvom organizmu i dovodi do brojnih zdravstvenih problema, poput: problema s depresijom, pove?anim rizikom od dobijanja raka prostate, slabljenjem imuniteta i libida. Time se ?ak i tvoj mozak navikava da zadovoljenje trai na neprirodan na?in, i tu se krije opasnost da se postepeno ne navikne na zamiljene scene, i ne mogne doivjeti uzbu?enje u stvarnom ivotu (erektilna disfunkcija).

Dakle, sad se pita gdje je alternativa? Hvala Allahu na blagodatima nae lijepe vjere. Islam nita nije zabranio, a da nije ponudio zamjenu i neto bolje od toga. Da li si znao da je eni dozvoljeno da te ona svojom rukom ili oralno zadovolji? To ti je alternativa. Ukoliko je to tvojoj eni problem, dota?i su se kasnije i na?ina kako da se ona osjeti oputenijom i sigurnijom kraj tebe, uz Boiju pomo?.

Druga stvar, koju odmah napominjem PRESTANI NAGOVARATI ENU NA ODNOSE JER TAKO UBIJA U NJOJ SVAKU ELJU. Naalost, mnogi mukarci ne razumiju prirodu ene, jer kod nas sve ide sve logikom i razumom: Re?i ?u joj da ho?u odnose, i ona ?e naravno htjeti. A ako slu?ajno ne htjedne, to ?u joj ponavljati iz dana u dan. Kad-tad ?e pristati...

Ali biva upravo suprotno. eni je potrebno da zna pokrenuti njene emocije; da bi osjetila seksualnu elju mora da se prije toga osjeti cijenjenom, voljenom i sigurnom. Govorom i najavljivanjem odnosa smo stvara pritisak i ena po?inje da na odnose gleda kao na obavezu i teret. Kad se to desi, ona prestaje uivati, i ako i imate odnos, jedva ?eka da se zavri jer je na njega pristala ne iz elje, ve? iz prisile. I kad je slijede?i put upita, nju glava boli i ima obaveza ili je umorna. To su obi?no samo izgovori, jer ne eli da te uvrijedi time to bi rekla da je problem u tvom loem pristupu. A jo gore bude ako ona vidi da je tebi krivo to nemate odnose, da se ti ali, i trai drugu, itd. Tako u njoj ubija svaku volju, ne samo za odnosom, ve? i za ivotom s tobom.

Stoga je na tebi da po?ev od danas prestane spominjati odnose u razgovoru, prestani se aliti, prestani je nagovarati. Time kao to i sam zna ne postie apsolutno nita. Mora znati da proces zavo?enja ene ne ide pola sata prije odnosa, ve? obuhvata sitne stvari koje ?e ti po?eti praktikovati u toku dana, uz Boiju pomo?, a preko kojih ?e tvoja ena ponovo osjetiti da ti je privla?na i ne samo objekat zadovoljenja tvojih potreba.

Tre?a stvar koju moram napomenuti, a to je vanost pravilne ishrane. To moda nisi znao, brate, ali postoji vie namirnica koje ako budete koristili ti i supruga ne samo da ?e vam se poboljati op?e zdravsteno stanje, ve? ?ete imati i ve?i libido i elju, uz Boiju pomo?. Te namirnice i prehrambeni dodaci uklju?uju: med, ?urekotovo ulje, maslinovo ulje, ribu, kikiriki, bademe, indijski orah, smokve, tikvino ulje, banane, mlijeko i mlije?ne proizvode, itd. Oboje po?nite u ishrani koristiti i nadopune vitamina B, omega-3 masne kiseline, te mineral cink koji je i najvaniji za reproduktivno zdravlje. Opustite se, proetajte i odvojite jedan dio dana ili sedmice samo za vas dvoje, bez djece, bez posla, bez obaveza, i radite neto to volite zajedno (mimo odnosa).
_________________________________________________________

PRAKTI?NI NA?INI ZA POBOLJANJE BRA?NOG IVOTA

Nevezano za odnose, potrebno je se ena osjeti cijenjenom i voljenom. Njoj je vano da osjeti da je ona tebi jedinstvena i posebna, i da mada od svih ena na dunjaluku, ti odabire ba nju. Ona eli da ima emocionalnu vezu s muem, i s njom dolazi i elju za intimno?u. Kad je ona zadovoljna i sretna, znaj da ?e tada i tvoje potrebe biti zadovoljene, uz Boiju pomo?. Neke od stvari koje bi trebao raditi da bi osvojio svoju enu su:

1. Nakon stupanja u brak dolazi do negativne promjene u mnogim mukarcima. Oni jednostavno pomisle da su osvojili enu i da ne moraju vie da se trude; misle da su sve brige prebrinuli. Posvete se poslu i raznim obavezama, zapostave brigu o svom fizi?kom zdravlju, zaborave kakvi su nekad bili i jo gore - zanemare enu. I pritom ne primijete da osje?aji njihove ene polahko hlade jer ovaj ?ovjek s kojim ivi nije i onaj za kojeg se udala. Musliman sebi takvo to ne bi smio dopustiti, posebno znaju?i koliko islam insistira na ustrajnosti i saburu, te podsti?e na rast i napredak. Stoga je savjet svim muevima:

- povedite brigu o sebi, o kondiciji i tjelovjebi, jednostavno svakodnevno poboljavajte bar mali dio vaih ivota, uz Boiju pomo?.
- postavite sebi cilj da ?ete do kraja ivota iz dana u dan i?i ka naprijed, uz Boiju pomo?, da ?ete u?iti i stjecati znanje, i da ?ete pred o?ima imati krajnji cilj Allahovo zadovoljstvo i Dennet

Nemojte samo ?ekati i gubiti dane, jer tako samo tetite sebi. Trgnite se iz sna i zasu?ite rukave, a tada ?ete i vaim enama biti mnogo privla?niji i drai.

2. Svaki dan nastoj da na neki na?in svojoj eni stavi do znanja da je posebna i da cijeni njen trud. Iskoristi svoju matu, rije?i, poklone. Uglavnom nastoj da je pozitivno iznenadi. I radi to u ime Allaha, ne trae?i od nje nita zauzvrat. Nemoj da ona primijeti da ima neki skriven motiv, jer tako ?e je samo udaljiti od sebe.

3. Kad izlazi ili se vra?a ku?i, nastoj da je poselami, i pokai joj da ti je drago da je vidi. Nastojte da zajedno ru?ate ili provedete bar mali dio dana zajedno. Ulai svaki dan u svoj brak, i znaj da tvoj trud nije uzalud.

4. Nastoj da razumije potrebe svoje ene. Ima li neto to nju posebno mu?i? ta joj smeta? ta je raduje? Pokuaj na?i odgovore na ova pitanja, i promijeni ono to moe.

5. Svakodnevno pohvali kod nje neke stvari koje ti se dopadaju jer je njoj potrebno stalna potvrda i u malim i u velikim stvarima: da je lijepa, da je voli, da lijepo kuha, da vodi ra?una o ku?i. Pohvala ?e joj dati da znanja da se njen trud cijeni i da je vrijedna.

6. Ni u kom slu?aju nemoj svaljivati krivicu na svoju enu. Ona se vjerovatno ve? osje?a krivom i bezvrijednom jer te nije u stanju zadovoljiti, pa nemoj jo i ti pomagati ejtanu protiv nje. Svakodnevno se trudi da je saslua, bez kritike. Reci da razumije ta je mu?i, da je u redu ako se osjeti ljutom ili zanemarenom. Pokai da si tu za nju, uprkos problemima, i stavi joj do znanja da se vaa veza ne svodi samo na intimnost.

7. Upamti nikad nemoj svoju enu uspore?ivati s nekog drugom kako bi neto kod nje promijenio. Ovo je veoma tetno za va odnos, razara povjerenje, a s tim u vodu pada i mogu?nost normalnih odnosa. Ukoliko eli da ona promijeni neto kod sebe, po?ni da kod nje hvali one stvari koje ?ini dobro.

8. Kako bi u eni probudio elju i smanjio napetost, u toku dana joj pokazuj panju laganim dodirom, zagrljajem, poljupcem. Dovoljno je samo da to uradi, i da se na vrijeme zaustavi kako bi se ena osjetila sigurnom znaju?i da je ona tebi bitna nevezano za sami ?in odnosa.

Svakako, potovani brate, kad obrati ve?u panju na potrebe svoje ene i potrudi se oko toga da se ona osjeti zati?enom i privla?nom, tada ?e i tvoj ivot biti ljepi. Sretnija ena zna?i i sretniju porodicu, to zna?i vie mira i spokoja za tebe, a to zna?i da ?e tvoja ena ponovo osjetiti prema tebi onu privla?nost koju ste neko? imali, uz Boiju pomo?.
_______________________________________________________

PRAKTI?NI SAVJETI ZA POBOLJANJE INTIMNOG IVOTA:

Kao to smo ve? istakli, islam nas u?i da se prema suprugama ophodimo ?asno i najljepi na?in u svim situacijama, a kako li je tek to bitno u intimnom ivotu suprunika. Uzvieni Allah, tebareke we te'ala, kae: S njima lijepo ivite! A ako prema njima odvratnost osjetite, mogu?e je da je ba u onome prema ?emu odvratnost osje?ate Allah veliko dobro dao. Kur'an, En-Nisa, 19.

Na Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je naglaavao, kako djelima, tako i rije?ima, vanost ljubaznog odnosa prema supruzi. Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Najbolji vjernici su oni koji su najljepeg ahlaka. A najbolji od vas su oni koji se najbolje ophode prema svojim enama. (Biljei Tirmizi, 1162, s vjerodostojnim lancem prenosilaca)

Mueva psiholoka priprema ene po?inje jo mnogo prije samog ?ina, i zahtijeva blagost, strpljivost, humor, igru, i iskazivanje ljubavi. Allah, tebareke we te'ala, je enu stvorio druga?iju od ?ovjeka. To svi znamo, zar ne? Ali ve?ina mukaraca ne zna da ene i na intimu gledaju druga?ije. Intimni odnos nije samo zadovoljenje seksualne potrebe, ve? je on iz enske perspektive mnogo vie ibadet Allahu, pokazatelj ljubavi, povjerenja, naklonosti.

Vanost pripreme za odnose se ?ak po nekim komentatorima spominje i u Kur'anu u ajetu: ene vae su njive vae, i vi njivama vaim prilazite kako ho?ete, a pripremite to i za due svoje. I bojte se Allaha i znajte da ?ete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike! Kur'an, En-Nisa, 223. Pojedini islamski u?enjaci smatraju da se pod rije?ima: pripremite to i za due svoje misli na radnje koje dolaze prije samog intimnog odnosa, poput ?i?enja nijjeta, u?enja dove, i predigre kako bi kod ene razvio elju i olakao joj.

I zamislite koliko enu boli ako njen mu sve to zanemari, i pritom gleda samo sebe i svoje zadovoljstvo?

A Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upravo spominje slu?aj ?ovjeka koji se loe odnosi prema eni, a nakon toga jo o?ekuje da ona ima s njim odnos: Kako moe neko od vas da bi?uje svoju enu kao to se konj tu?e, i nakon toga da spava s njom? (Buhari, 5695)

Muevi muslimani moraju o ovome da povedu ra?una. Neki od njih se preko ?itavog dana loe ponaaju i zanemaruju enu, a kad poele odnos, odjednom se izmijene i postaju ljubazni i blagi. Ovakav ?in ne samo da je sebi?an s njihove strane, ve? pokazuje eni da njen ?ovjek u njoj samo gleda objekat zadovoljenja svojih strasti. Zato je savjet tebi, potovani brate i svima nama, da ne postupamo tako.

1. Prvi na?in kako da poboljati ovaj dio bra?nog ivota jeste da mukarac razumije enine potrebe, kao i ona njegove. Vodi ra?una o tome da tvoja ena bude zadovoljna i sretna, jer u suprotnom ne?e biti raspoloena za intimnost.

2. Povedi ra?una da napravi lijep ugo?aj i atmosferu. Do sada bi trebao da poznaje ta tvoja ena voli i ta je uzbu?uje, te nastoj da joj te stvari prui. U?ini joj dobro?instvo, i pokai brigu, i ona ?e ti uzvratiti istom mjerom, uz Boiju pomo?.

3. Eventualna hladno?a ene ukazuje na to da ?ovjek nije obratio panju na njene potrebe i da je pourio s odnosom, ili pak da je pristala na odnos ne iz elje, ve? radi osje?aja obaveze. Zato je savjet svim muevima da se u?e kako da shvate potrebe svoje ene. Oduite predigru i ne pourujte je. Nemojte samo misliti o svom zadovoljstvu, ve? vie mislite o njoj.

4. Nemoj je kritikovati ili vrije?ati, ili ismijavati, kako prije odnosa, tako i poslije. Daj joj do znanja da je ona tebi lijepa i privla?na, a ako ti se neto ne dopadne, pre?utite to i obratite panju na ono to vam se svi?a. Ovo je posebno bitno u situacijama ako je ena zala u godine ili je zbog poro?aja dolo do fizi?kih promjena. Nemoj da ona vidi na tvom licu ili ponaanju da neto nije u redu, jer ?e joj to duboko povrijediti.

5. Nakon samog ?ina odnosa, ne naputaj suprugu, ve? je zagrli, i odmah daj do znanja da ti je posebna i da je voli. Tako ?e joj pokazati da misli o njoj i da ti je posebna.

6. Da napomenem da ko eli opirnije da sazna o islamskom edebu prilikom bra?nih odnosa, neka konsultuje knjigu profesora Elvedina Pezi?a: Islamski priru?nik bra?ne intime. Ukoliko bih zalazio u sve detalje i detalje propisa, ovaj bi savjet prerastao u manju brouricu, a samim time bio i manje aktuelan.

Za N-um savjet pruio: Nedim Boti?, prof.

www.n-um.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...