Ponedjeljak, Svibanj 21, 2018
ramazanski_savjeti

Umra u ramazanu vrijedi kao hadž


umra_ramazanSva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Dobra djela u mjesecu ramazanu vrednuju se mnogo više, a jedno od takvih dobrih djela, koja je posebno preporučeno činiti u mjesecu ramazanu, jeste i umra, tj. posjeta Kabe, činjenje tavafa oko nje i sa‘ja između Safe i Merve. Imajući ovo u vidu, svaki postač treba nastojati:

 Obaviti umru u ramazanu. Ukoliko mu Allah olakša da učini umru u bilo kojim danima ramazana, na početku mjeseca ramazana, u sredini, ili na kraju, u zadnjoj trećini mjeseca ramazana, tu priliku postač treba obavezno iskoristi, nimalo se ne dvoumeći. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je ensarijki Ummu Sinan: “Doista umra u ramazanu vrijedi kao hadž obavljen sa mnom!” (Buharija, 1863.)

ü Obaviti umru u ramazanu sa svojim roditeljima i porodicoma. Ako ti Allah olakša, pa ti omogući da odeš sa svojim roditeljima na umru, ili sa svojom porodicom, tada te Allah počastio nečim prelijepim i posebnim. Ako su ti pak roditelji umrli, a tebe Allah počasti umrom, i ostaneš u Mekki duže vremena, tada možeš učiniti umru i za njih, jer umra ne uzima mnogo vremena niti predstavlja napor. Stoga, iskoristi tu priliku imajući na umu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Umra do umre briše grijehe koji su se počinili između njih, a za ispravno obavljen hadždž nema druge nagrade osim Dženneta.” (Buhari, 1773; Muslim, 1349.)

 Postač koji otputuje na umru, na svom putovanju može se naći u nekoliko situacija:

  • Ukoliko post na putovanju vjerniku pričinjava tegobu, narušava zdravstveno stanje, tada će preki-nuti post. Ako bi nastavio postiti i time narušio svoje zdravlje, tada bi bio grješan. Džabir, radijallahu anhu, pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao prema Meki u godini njenog oslobođenja. Tokom putovanja postio je zajedno s drugim ashabima sve dok nije došao do mjesta Kuraul-gamim. Tada mu je rečeno: “Ljudi teško podnose post i iščekuju šta ćeš učiniti!” Nakon ikindije, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio je čašu vode i popio je, a ljudi su gledali u njega. Spominje se da su pojedini ljudi i nakon toga nastavili postiti, pa je Vje-rovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Oni su nepokorni! Oni su nepokorni!” (Muslim, 1114.)
  • Postaču kojem post ne utječe na zdravlje, ali ipak osjeti određenu tegobu na putu, zbog dužine pu-ta, vrućine i sl., bolje je da prekine post. U dva Sahiha također se od Džabira, radijallahu anhu, bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom putovao i ugledao grupu ljudi koji su se okupili oko jednog čovjeka praveći mu hladovinu, pa je upitao: “Šta je to?” Prisutni su rekli: “On je postač”, na što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao: “Post na putovanju ne ubraja se u dobročinstvo.” (Buhari, 1946; Muslim, 1115.)
  • Ukoliko na putovanju ne osjeti nikakvu tegobu, dakle, ukoliko ne osjeća nikakvu razliku između trenutaka koje provede u postu i onih u kojima ne posti, odnosno ukoliko to podjednako bude podnosio, tada ima mogućnost izbora: može postiti, a može i ne po-stiti. Prenosi se da je Hamza b. Amr el-Eslemi, radijallahu anhu, upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Da li da postim na putovanju?”, a Hamza je bio poznat po tome što je mnogo postio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: “Ako hoćeš posti, a ako hoćeš, prekini post.” (Buhari, 1943; Muslim, 1121.)

 Ukoliko vjernik na putovanju tokom ramazana, ali i mimo ramazana, ne bude u mogućnosti da obavlja uobičajene ibadete, dobra djela od općenite koristi i sl., čak i u tom slučaju Uzvišeni Allah iz Svoje milosti opet mu piše ta djela kao da ih i čini. I isti je takav slučaj i s bolesnikom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ukoliko se čovjek razboli ili bude na putovanju, piše mu se od djela isto što je radio dok je bio kod kuće i dok je bio zdrav.” (Buhari, 2996.)

 Vjernik na putovanju treba iskoristiti priliku da klanja koji rekat nafila-namaza, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao na svojoj jahalici bez obzira u kojem pravcu ona bila okrenuta: na njoj bi klanjao i vitr-namaz, ali obavezne namaze ne bi klanjao, već bi silazio sa svoje jahalice i klanjao obavezne namaze, skraćeno i spojeno. (Buhari, 1098; Muslim, 700.)

Uspjeh i postojanost samo su sa Uzvišenim Allahom!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA