Četvrtak, Svibanj 24, 2018
ramazanski_savjeti

Robujmo Allahu a ne Ramazanu


Šta želim od ovog ramazana? Šta mi je cilj u njemu? Hoću li i mogu li šta promijeniti, kod sebe, u braku, u porodici, u džematu i šta mogu doprinjeti popravku ummeta?! Ovo su pitanja koja smo svi trebali  preda se postaviti na početku ovog časnog mjeseca. Ove godine gotovo svi muslimani svijeta su zapostili isti dan. Allahova je milost što je post propisao svima i u isto vrijeme. Ono što smo svi trebali uraditi uoči ramazana je tačno i objektivno sagledati svoje osobno i stanje čitavog ummeta, a potom učiniti iskrenu teobu (pokajanje), to jest otkriti i jasno definisati tačke svoje slabosti i pokušati ih u ramazanu prevazići.

Šta je to teoba?

Pokajanje za počinjene negativnosti i grijehe, koji su štetni ne samo za pojedinca, već za čitav ummet i čvrsto odlučiti ne ponavljati te grijehe. Neki alimi kao uvjet teobe navode i izmirenje nanesene štete onome kome je nanešena. Ako je Poslanik, s.a.v.s, u jednom danu istigfar činio sedamdeset ili stotinu puta onda šta tek mislimo mi obični Allahovi robovi, skloni ka stalnom griješenju?! Napomenimo da se istigfar ne čini samo zbog učinjenog grijeha, a donosi velike koristi:"... fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirhu"! (An-Nasr). Kad? Kad vidiš da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru! 

Allah nas poziva pa kaže:"Ko Mi se približi za pedalj, Ja se približim njemu za lakat, ko Mi se približi za lakat, Ja se približim njemu za širinu ruku, ko Mi dođe hodajući, Ja ću njemu trčeći"! 

Poslanik, s.a.v.s, kaže:"Kada se rob pokaje ze učinjene grijehe, Allah učini da te grijehe zaborave meleki i tjelesni organi, a na Zemlji se pobrišu svi tragovi tih grijeha, tako da pred Allaha izađe na sudnji dan bez svjedoka o grijesima"! 

Kako izgleda iskreni pokajnik? Tužan je, oči su mu suzne, savjest mu je živa i nemirna, a pokornost Allahu i iman donose mu slast. Šta se postiže teobom?Teoba donosi rizk, uzrok je dolasku potomstva i briše grijehe iz prošlosti. Kada insan učini iskrenu teobu, onda može postići ramazanske vrijednosti koje su zaista ogromne i nesagledive, a neke od njih su: 

NAMAZ  

Namaz u ramazanu ima posebnu težinu i posebnu nagradu. Tako jedna nafila u ramazanu vrijedi kao fard izvan ramazana, a jedan fard u ramazanu kao sedamdeset fardova mimo ramazana!

Poslanik, s.a.v.s, kaže:"Ko imadne sabura za 12 reka'ata u danu i noći, unići će u džennet".

U drugom hadisu kaže:"Ko iskreno i predano u danu i noći Allahu obavi 12 reka'ata sunnet namaza, sagradit će mu se kuća u džennetu"!

A pritvrđeni sunneti su: 2 reka'ata prije sabahskog farda, 4 prije podnevskog, 2 poslije akšamskog i 2 poslije jacijskog farda. 

Kad su fardovi u pitanju, onda malo računanja se ite kako isplati. 5 dnevnih namaza x 70 (u ramazanu) x 27 (u džematu) x 30 ili 29 dana = oko 3 miliona sevaba !!! Zamisli. 

Koristi obavljanja namaza:

-          Namaz iza namaza briše grijehe s tim da nisu veliki ili teški.

-          Namazom se postiže tako dragocjeno duševno zadovoljstvo.

-          Ulazak u džennet uz posebne počasti.

-          Skrušenost u namazu donosi spas (Kad eflehal mu'minun ellezine hum fi salatihim khaši'un).

-          Milioni hasenata pri završetku namaza iza namaza.

Jesmo li skrušeni u našim namazima? Poslanik je čovjeka nekoliko puta vratio da ponovi svoj namaz, bili vratio nas? Kad je Omer, r.a, nekoga vidio kako nemarno obavlja namaz, rekao je:"Da mu je skrušeno srce, bilo skrušeno i tijelo"!

Lijepo je rečeno:"Mu'min u džamiji kao riba u vodi, munafik u džamiji kao ptica u kavezu"! Kako se osjećaš? 

POST 

Post nam je propisan kako bi smo postali svjesniji i čestitiji, kako bi smo se uzdigli u više sfere morala. (leallekum tettekun).

Takvaluk je da te Allah nađe tamo gdje ti je naredio da budeš, a da te ne nađe tamo gdje ti je zabranio da budeš ili da kod tebe vidi ono što voli, a ne ono što ne voli!

Tri su vrste posta:

-  Post mase ili običnih ljudi. Ne jesti, ne piti i ne imati bračne odnose u toku dana.

-   Post odabranih ljudi. To je post tjelesnih organa, oka ne gleda u haram, uha da ne sluša gibet, ruke da ne dodiruje haram, noge da ne ide u haram.

-   Post elite ili posebno odabranih ljudi. Njihova su srca ispunjena ljubavlju prema Allahu. Poste od svega drugog. O grijehu ne misle, a okupirani su samo pokornošću. Koju vrstu posta praktikuješ?!

 I znaj istinski post je onaj koji te u ramazanu odgoji tako da si po ahlaku i posle ramazana u "ramazanu"! Tad si rob Allaha, a ne ramazana! I još nešto. Poslije bajrama ćeš vidjeti je li ti ramazan kabul ili nije!

Koristi posta:

-  Jedan dan posta nas od džehennema udalji sedamdeset godina.

-          Miris iz postačevih usta je Allahu draži od mirisa miska.

-          U džennetu imaju vrata specijalno za postače, zovu se er-Rejjan.

-          Post i Kur'an će se zauzimati za roba na sudnjem danu i neće ga napustiti sve dok ne uđe u džennet.

-          Postom se ostvaruje takvaluk, što je njegova glavna svrha.

-          Post odgaja i čini preporod duše.

-          Post budi suosjećaj sa nevoljnim, ugroženim i siromašnim.

-          Postom se zdravlje dovodi u red.

-          Post jača volju i donosi sabur.

-          Post navikava na preciznost, urednost i sistematičnost, te poštivanje termina.

-          Post obnavlja snagu i budi ambicije. 

NOĆNI NAMAZ

 Najveći užitak i najveći izvor snage i inspiracije je osamljivanje sa Allahom, pogotovo na noćnom namazu. Nije džaba rečeno da je noćni namaz rasadnik ljudi!

Allah kaže:"Noćna aktivnost je najsnažniji dodir i najpuniji izraz". (Al-Muzzemmil). Čestiti su noćni namaz označavali velikom medresom odgoja i vaspitanja.

Malik b. Dinar veli:"Slast na dunjaluku nalazim još samo u tri stvari: u zikru, na noćnom namazu i u druženju sa iskrenom braćom"!

A Omer b. Abdul Aziz otkriva:"Nagonio sam se na noćni namaz godinu, da bih njegovu slast kušao narednih dvadeset".

Koristi noćnog namaza:

-          Postizanje časti i dostojanstva. U hadisu stoji:"Noćni namaz je dostojanstvo vjernika"!

-          Ubrajaš se među čestite.

-          Približavaš se Allahu.

-          Noćni namaz čuva od grijeha.

-          Briše nevaljala djela.

-          Liječi tjelesne bolesti. (kao što stoji u hadisu).

-          Na noćnom namazu se prima dova, teoba i ispunjavaju potrebe, posebno u zadnjoj trećini noći.

ZIKRULLAH 

Zikr  daje impulse življenju srca, slast i rahatluk duši.

Neko od tabi'ina je rekao:"Na dunjaluku ima džennet, ko u njega ne uđe, neće ući ni u akhiretski džennet, a to je zikr Allaha". Izoštren razum imaju oni "koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i ležeći".

Jutarnji i večernji zikr, kao i zikr u raznim stanjima i situacijama osigurava Allahovu zaštitu.Zikr je najjeftiniji, a najvrijedniji ibadet. "Aqimis-salate lizikri"! Čine ga jezik i srce, a najsnažniji je zikr srca. Tada tijelo treperi. Čovjek spominje ono što voli! 

UČENJE KUR'ANA 

Najvrijedniji ibadet u ramazanu. Kur'an je objavljen u ramazanu. Razumijevanje Kur'ana je ojačano postom. 

"Nećete postići vrhunac imana, dok vam Allah ne bude najdraži. Ko voli Kur'an, voli Allaha"!

Imaš li (svako)dnevni vird iz Kur'ana? Jedan džuz na dan, jedan hizb, jedan rub', jednu sahifu ili pola!? "Ko pročita jedan harf, deset mu je sevaba..."!

Poslanik je rekao:"Ko uči Kur'an uz teškoću pri čitanju, ima dvije nagrade"!

Šta karakteriše kur'anskog insana? Pozna se po noći kad drugi spavaju, po danu kad drugi jedu i po plaču kad se drugi smiju". (Abdullah b. Mes'ud). 

Koristi učenja Kur'ana:

-          Za jedan harf deset sevaba, a Allah umnožava kome hoće.

-          Deredža u džennetu zavisi od učenja na dunjaluku.

-          Nakon proučene khatme Kur'ana dova se prima.

-          Stičeš nur na licu, raspoloženje u srcu i zadovoljstvo duše.

 SADAKA

 Želiš li Allahovu blizinu, deredžu u džennetu i društvo Poslanika, želiš li zdravlje, sigurnost djece nakon tvog odlaska, želiš li štednju za vječnost?

Dijeli od onog što ti je Allah dao i ne boj se gubitka!

"Ko će Allahu dati dobar zajam pa da mu mnogostruko umnoži? Allah uskraćuje i izobilja daje i Njemu se svi vraćate"! (Kur'an).

"Liječite bolesne sadakom"- veli Poslanik.

"Ja i onaj ko se brine o jetimu smo u džennetu ovako blizu"! (Pa je sastavio kažiprst i srednji).

Sadeka znači potvrditi istinitost!

Sadaka, dakle, potvrđuje iskrenost imana. Sadaka je dokaz imana.

Vele da džennet ima osam vrata. Sedam su za siromašne, a jedna za imućne! Džehennem ima sedam vrata. Na šest je siromašnima zabranjem ulazak, a imućnima dozvoljen. Samo su jedna za siromašne.

Poslanik reče:"Ulema su moji nasljednici, a siromasi moji ahbabi"!

Siromašni  imaju duševni rahatluk, mirno srce i lahak hisab, a imućni duševni nemir, nemirno srce i težak hisab.

"Aqimus-salate we atuz-zekate"! Namaz Allahu, zekat siromašnima! Kako ih je Allah počastio!

Kažu da je siromah imućnom ljekar, poštar i čuvar. Podijeli siromahu pa ozdravi, dadne sadaku pred duše roditeljia, a siromah im to odnese, dadne dio imetka siromahu i time sačuva preostalo. Milina! 

Svako jutro dva meleka uče Allahu dovu. Jedan veli:"Allahu umnoži i povećaj onome koji daje, a drugi moli:"Allahu, uzmi i ono što ima onome ko škrtari"! 

Koristi sadake:

-          Vječita štednja kod Allaha.

-          Društvo Poslanika u džennetu.

-          Povećanje rizka na dunjaluku.

-          Ispunjenje dunjalučke potrebe.

-          Sadaka ne umanjuje imetak.

-          Jedno zrno daje sedam klasova, na svakom klasu po stotinu zrna, a Allah uvećava kome hoće.

-          Sadakom se liječe bolesti.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA