Četvrtak, Svibanj 24, 2018
ramazanski_savjeti

Vladanje tokom posta


1- Požuriti s iftarom:
Osobi koja posti se preporučuje da, čim sunce zađe, požuri s iftarom. Sehl ibn Sa'd prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Ljudi će biti uvijek u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.“ (Buhari i Muslim)
Post bi trebalo da se prekine uzimanjem neparnog broja hurmi, a ako su one nedostupne onda sa malo vode. Enes prenosi: “Poslanik, a.s., je imao običaj da se iftari sazrelim hurmama prije nego što bi klanjao. Ako mu one nisu bile dostupne onda bi jeo suhe hurme. A ako one nebi bile dostupne onda bi popio malo vode.” (Ebu Davud I Hakim ga smatraju ispravnim, a Tirmizi ga smatra pouzdanim)
Sulejman ibn Amr prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko od vas posti neka se iftari hurmama. Ako ih nema, onda vodom, jer voda pročišćava.“ (Ahmed i Tirmizi smatraju ovaj hadis dobrim i autentičnim).

Prethodni hadisi također pokazuju da je bolje prekinuti post na gore opisani način prije klanjanja. Nakon namaza osoba može nastaviti sa jelom, ali ako je iftar već spreman i postavljen onda može nastaviti sa konzumiranjem prije nego što klanja (akšam namaz). Enes prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Ako je hrana već postavljena, jedi prije akšam namaza i nemoj jesti nabrzaka“ (Buhari i Muslim).

2-Upućivanje molbe (dove) Allahu tokom iftara i posta:

Ibn Madže od Abullaha ibn Amra ibn el-Asa prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Dova koju postač uputi prilikom iftara neće biti odbijena. Kada se Abdullah (rob Allaha) iftari neka kaže: „O Allahu, molim Te milošću Tvojom koja obuhvata sve, da mi oprostiš.“
Poslanik, a.s., je rekao: „Žeđ je otišla, žlijezde su se natopile, nagrada je potvrđena, ako Allah htjedne! U mursel predaji Poslanik, a.s., je rekao: „O Allahu, zbog Tebe sam postio i po Tvojim pravilima prekidam svoj post.“
Tirmizi je zabilježio hadis sa dobrim lancem prenosilaca u kojem Poslanik, a.s., kaže: „Trojici dova neće biti odbijena: postaču sbve dok se ne iftari, pravednom vladaru i osobi kojoj je učinjena nepravda.“

3-Izbjegavanje nepirstojnog ponašanja:

Post je vrsta bogoslužja koji osobu približava Allahu. Allah je propisao post da bi očistio dušu i da navikne tijelo na činjenje dobrih djela. Postač mora paziti da ne počini neko loše djelo koje bi uzrokovalo gubitak nagrade i sevapa posta. Tako, post treba uvećati kod čovjeka svjesnost Allahovog postojanja. U Kur'anu, Allah dž.š., kaže: O vi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je bio propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni.“
Post nije samo uzdržavanje od jela i pića već od svega što je Allah zabranio. Ebu Hurejre preosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Post nije samo apstinencija od jela i pića, već i od ružnog i nepristojnog govora. Ako neko od vas bude napadnut (rukama ili riječima) neka kaže: „Ja postim, ja postim!“ (Hadis prenose Ibn Huzejme, Ibn Hibban i El-Hakim koji kaže da je hadis ispravan po kriterijima Muslima).
Ebu Hurejre, također, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko se tokom posta ne prođe lažnog govora i postupka prema njemu, onda Allah neće hajati za njegovo ostavljanje hrane i pića (žene).“ (prenosi ga grupa osim Muslima)
Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Možda postač neće od svog posta dobiti ništa više od gladi, a možda onaj koji klanja noćni namaz neće dobiti ništa više od nesanice.“ (hadis prenose Nisai, Ibn Madže i Hakim koji kaže da je ispravan po kriterijima Buharije)

4-Biti plemenit i proučavati Kur'an:

Biti plemenit i proučavati Kur'an Časni su preporučena djela u svakoj prilici, ali tokom Ramazana se te radnje još više preporučuju. Buhari prenosi da je Abbas rekao: „Poslanik je bio najplemenitiji čovjek, ali je najplemenitiji bio tokom Ramazana kada bi htio da se sretne sa (melekom) Džibrilom. On bi se svake noći sa njim sastajao i recitvao Kur'an. Kada bi se Džibril (anđeo Gabrijel) sa njim susreo Poslanik bi bio velikodušniji od vjetra dobrodonosioca.“

5-Nastojanje da se učini puno dobrih djela a naročito tokom zadnjih deset dana Ramazana:

Buhari i Muslim prenose od h. Aiše, r.a., da je Allahov Vjerovjesnik, a.s., tokom zadnjih deset dana Ramazana budio svoje žene tokom noći, a potom se od njih odvajao (da bi ibadetio, bogoslužio). U Muslimovoj verziji hadisa stoji: „Nastojao je da, naročito tokom zadnjih deset dana Ramazana, učini što više dobrih djela.“ Tirmizi od Alija, također, prenosi ovu verziju.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA