Utorak, Svibanj 22, 2018
tekstovi_logo

Kako do kuće u džennetu


dzennehTragajući po neiscrpnim riznicama Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta, nalazimo preporuke i upute kako i na koji način da sebi u Džennetu sagradimo kuće i dvorce, koji se neće urušiti niti pokvariti, i na kojima nije potrebna nikakva popravka. Za ovu izgradnju nije nam potreban ni novac, niti kojekakve dozvole, ni građevinski materijal, ni radnici, već iskreno vjerovanje u Allaha i Njegovo obećanje, i čvrsto ubjeđenje da određena dobra djela bivaju uzrokom izgradnje džennetskih kuća i dvoraca

Jedno od elementarnih životnih pitanja, čijem rješavanju stremi svaka punoljetna i normalna osoba, koja ima logične i univerzalne poglede na svijet, jeste stambeno pitanje, odnosno posjedovanje vlastitog stana ili kuće. Lični stambeni prostor čovjeku pruža osjećaj sigurnosti i zadovoljstva i biva jedan od preduvjeta za formiranje sretne i sređene porodice.

Da je prostran i udoban stan sreća ovoga svijeta, svjedoči nam i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže: ''Sreća sina Ademovog je u troje, a njegova nesreća je u troje. Sreća mu je u dobroj i čestitoj ženi, ugodnoj jahalici i u prostranom stanu, a njegova nesreća je u lošem stanu, neposlušnoj ženi i lošoj jahalici.'' (Sahihul-Džami', br. 3629, od Sa'da, r.a.) Zbog toga su ljudi uglavnom spremni da se maksimalno založe kako bi došli do vlastitog objekta, ulažući pritom ogroman trud i napor, kao i velika materijalna sredstva.

Ahiretska kuća

Ne preže se ni pred uzimanjem velikih dugova, a često i kamatnih kredita samo kako bi se ostvario san vlastiti dom, bez gazde koji redovno navraća po kiriju. I kada uspije u svojoj namjeri, izgradivši kuću iz snova, čovjekova briga o njoj ne prestaje, jer kao i sve drugo na ovom prolaznom svijetu ona se troši i haba, urušava i propada, pa stalno iziskuje nove popravke i sanaciju. Ukoliko čovjek i ne dočeka urušavanje kuće, sigurno je da će dočekati ''urušavanje'' vlastitog zdravlja i života, odnosno dolazak smrti, koja će mu, Allahovom odredbom, prekinuti sve dunjalučke brige i uživanja, pa eto i brigu o toliko mu dragoj kući. Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja:

"Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad biste i u kulama visokim boravili..." (En-Nisa, 78.)

Zato iskreni vjernik, koji je dovoljno svjestan prolaznosti i bezvrijednosti ovoga svijeta i svega što je na njemu, istinski napor ulaže u izgradnju ahiretske kuće koju je Allah obećao vjernicima:

"A one koji se Gospodara svoga boje, čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći..." (Ez-Zumer, 20.)

Svakako da je i najljepša dunjalučka kuća potpuno bezvrijedna i ništavna u poređenju sa džennetskim kućama i dvorcima, čiji opis nalazimo u mnogim hadisima. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Džennetska zdanja su od zlatnih i srebrenih cigli koje su povezane malterom od miska najljepšeg mirisa, njegov šljunak je od rubina i bisera, a prostirke su od šafrana...'' (Tirmizi 2526; šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-Džami'u, br. 3116.)

Tragajući po neiscrpnim riznicama Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta, nalazimo preporuke i upute kako i na koji način da sebi u Džennetu sagradimo kuće i dvorce, koji se neće urušiti niti pokvariti, i na kojima nije potrebna nikakva popravka. Za ovu izgradnju nije nam potreban ni novac, niti kojekakve dozvole, ni građevinski materijal, ni radnici, već samo iskreno vjerovanje u Allaha i Njegovo obećanje, i čvrsto ubjeđenje da određena dobra djela bivaju uzrokom izgradnje džennetskih kuća i dvoraca. Postoji više od deset različitih dobrih djela za koja je Poslanik, s.a.v.s., obećao kuću ili dvorac u Džennetu.

Izgradnja džamije ili mesdžida

Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko sagradi džamiju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah će mu zbog toga u Džennetu sagraditi kuću poput nje.'' (Buhari, 450; Muslim, 533; i mnogi drugi.) Ovaj hadis je mutevatir po svome značenju i prenosi ga više od dvadeset ashaba, među kojima i četverica pravovjernih halifa. (Vidjeti: Nazmul-mutenasir, br. 55.) Opće je poznato da izgradnja džamije predstavlja jedno od najboljih dobrih djela koja čovjek može učiniti, čemu svjedoči i ovaj hadis. Allah, dž.š., u Kur'anu hvali one koji vode brigu o Njegovim kućama, i svjedoči njihovo vjerovanje:

"Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju..." (Et-Tevbe, 18.).

Kao što hvali one koji džamije izgrađuju i održavaju, isto tako Allah najvećim nasilnicima naziva one koji brane da se u džamijama Njegovo ime spominje:

"Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše..." (Bekare, 114.)

Da bi došao do potpune nagrade koja je obećana u ovom hadisu, obaveza je da graditelj džamije bude u potpunosti iskren u svojoj namjeri i da mu prvenstveni cilj u izgradnji džamije bude Allahovo zadovoljstvo, kao što je i spomenuto u ovom hadisu. Zbog toga je najbolje izbjeći svaki postupak koji bi eventualno mogao pokvariti nijjet graditelja, kao što je pisanje svoga imena na džamiji i tome slično. U tom smislu su i riječi Ibnul-Dževzijja, r.h., koji kaže: ''Ko napiše svoje ime na džamiji koju gradi, takav je daleko od ihlasa (iskrenosti).'' Što se tiče onih koji rade na izgradnji džamije, uzimajući pritom nadnicu za obavljeni posao, takvi će u osnovi biti nagrađeni, ali ne nagradom obećanom u ovom hadisu. (Fethul-Bari, 1/639.) Kako shvatiti riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže da će Allah graditelju džamije u Džennetu sagraditi kuću ''poput nje'', kada znamo da je nemjerljiva razlika između prolaznih dunjalučkih i vječnih džennetskih kuća? Imam Nevevi, r.h., odgovara i kaže da je prednost takve kuće na ahiretu nad ostalim džennetskim kućama kao prednost džamije na ovome svijetu nad ostalim dunjalučkim kućama. (Šerhu-Nevevi, 5/15.)

Učenje sure Ihlas deset puta

Od Muaza b. Enesa el-Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.'' Kada je čuo ove riječi Omer, r.a., kojem je Džennet bio obećan još za vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem., života, upitao je: ''Hoćemo li povećavati broj svojih dvoraca (u Džennetu), o Božiji  Poslaniče?'', a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu odobri riječima: ''Allah ima puno više i ljepše od toga.'' (Ahmed, 3/437, br. 15547.) Pošto je ovaj hadis manje poznat od ostalih hadisa koji govore o vrijednostima sure Ihlas, mnogi pomisle da je predaja slaba ili apokrifna. Međutim, hadis je ispravnim ocijenio šejh Albani, r.h., smatrajući ga u najmanju ruku hasenom - dobrim. (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 589, i Sahihul-Džami', br. 6472.)

Međ. Zahvala Allahu nakon smrti djeteta

Gubitak djeteta vjerovatno predstavlja najveću duševnu tugu i bol koju osoba može osjetiti na ovome svijetu. Pri samoj pomisli na takvo iskušenje svakom roditelju ledi se krv u žilama i skoro da osjeća fizičku bol. Ukoliko čovjek i u takvom iskušenju bude strpljiv i zadovoljan Allahovom odredbom, sigurno je da zaslužuje veliku nagradu. Od Ebu Muse el-Eš'arija, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada robu umre dijete, Allah upita meleke: 'Jeste li usmrtili dijete Moga roba?' Oni odgovaraju: 'Jesmo.' Allah ih opet upita: 'Jeste li uzeli plod njegovog srca?' Meleki odgovaraju: 'Jesmo.' On ih opet pita: 'Šta je rekao Moj rob?' Oni rekoše: 'Zahvalio Ti je i rekao: Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un' - Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo.' Na to im Allah govori: 'Napravite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti.''' (Tirmizi, br. 1021, i ocijenio ga dobrim, Ahmed, 4/415, br. 19613. Šejh Albani, r.h., smatra ga vjerodostojnim. Sahihul-Džami', br. 795.)

Dova koja se uči na pijaci

Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko uđe na pijacu pa kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli šej-in kadir, Allah će mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podići ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu kuću u Džennetu.'' (Tirmizi, br. 3429, Ahmed, 1/47, br. 327. Ahmed Šakir, r.h., ga je ocijenio slabim, a šejh Albani vjerodostojnim u Sahihul-Džami'u, br. 6231.) Ovo je jedan od hadisa u kojem je obećana velika nagrada za ono što je na prvi pogled vrlo jednostavno. Međutim, pošto su pijace mjesta prevare i kamate, lažnih zakletvi i ružnog govora, galame i buke, i mjesta na kojima dominira Iblis i njegova vojska, malo se ljudi na njima sjeti Allaha. Nažalost, većina onih koji Allaha i spomenu na pijaci urade to u negativnom kontekstu, ili lažno se zaklinjući Njegovim imenom kako bi prodali robu i tako priskrbili neznatnu dunjalučku korist, ili što je još gore, psujući Ga i proklinjući, najčešće zbog nečeg banalnog, isključujući se na taj način iz okvira islama i čineći otvoreno nevjerstvo. Zato su Allahu i najomraženija mjesta na Zemlji pijace, a najdraža džamije. (Muslim, br. 671, od Ebu Hurejre, r.a.) Zbog svega navedenog, spominjanje Allaha na pijacama općenito i učenje ove dove posebno, ima veliku vrijednost.

Ostavljanje rasprave pa makar čovjek bio u pravu

Ljudi vole raspravu i to je generalno slabost ljudskih bića. Ovo nam potvrđuje i Gospodar svjetova, Koji najbolje poznaje Svoja stvorenja, pa kaže u prijevodu značenja:

"...ali je čovjek, više nego iko, spreman da raspravlja." (Kehf, 54.)

Rasprava je i uzrok zablude jednog naroda nakon što su bili upućeni, kako kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Nijedan narod nije zalutao nakon upute na kojoj je bio, osim nakon što su počeli sa raspravom...'' (Tirmizi, br. 3253, Ibn Madže, br. 48; Ahmed, 5/252, br. 22063; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihul-Džami', br. 5633, i El-Miškah, br. 180.)

Pored ovoga, ljudi vole da se uzvise nad drugima i da osjete kako su od nekoga verbalno jači i sposobniji, kako bi ponizili i osramotili suparnika. Zbog toga onaj ko u sebi pobijedi urođenu želju za raspravom i osjećajem nadmoći pa ostavi raspravljanje, makar bio u pravu, o takvom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ''Ja jamčim kuću u podnožju Dženneta onome ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu, i kuću u sredini Dženeta onome ko ostavi laž pa makar se šalio, i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko usavrši svoj ahlak (moral).'' (Ebu Davud, br. 4792, od Ebu Umame, r.a., sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Sahiha, br. 273., i Sahihul-Džami', br. 1464.) Kako vidimo, u ovom hadisu spomenute su još dvije vrline vjernika koje bivaju razlog izgradnje džennetskih kuća, a to su: govoriti istinu pa makar se čovjek šalio i samostalno usavršavanje moralnih osobina.

Popunjavanje saffova

U mnogim vjerodostojnim predajama Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je upotpunjavanje i ravnanje saffova u namazu govoreći: ''Ili ćete poravnati svoje safove ili će Allah u suprotnom razjediniti vaša srca (unoseći među vas neprijateljstvo i mržnju).''(Muslim, br. 436, i sabirači Sunena, od Nu'mana b. Bešira, r.a.) Zbog toga popunjavanje praznine u saffu ima posebnu vrijednost. Prenosi Aiša, r.a., da je  Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi kuću u Džennetu i podigne ga za jedan stepen.'' (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1892.)

Ustrajavanje u obavljanju pritvrđenih sunneta

Od Ummu Habibe, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim, br. 728, i sabirači Sunena)

Allaha Uzvišenog molimo da nam dunjaluk ne učini najvećom brigom, niti našom preokupacijom, već da naše želje i težnje budu usmjerene prema onome što je istinski vrijedno i vječno - Allahovo zadovoljstvo na dunjaluku i Džennet sa svim ljepotama, baščama i dvorcima na ahiretu, koje je On obećao Svojim iskrenim robovima.

Naša posljednja dova je: Hvala Allahu Gospodaru svjetova!

Piše: Amir Durmić, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

POSJETITE MINBER.BA