Utorak, Svibanj 22, 2018
tekstovi_logo

Sijela gibeta


ogovaranjeDanašnja sijela dobrog dijela muslimana ispunjena su gibetom-ogovaranjem drugih ljudi i pored toga što je takvo djelo Uzvišeni Allah osudio i zabranio rekavši:

{ وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ }

„(O vjernici) ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, – a vama je to odvratno.“[1]

Ibnu Kesir, rahimehullahu te’ala, u tumačenju ovih riječi kaže: „U ovom ajetu spominje se najveći ukor i najveća pogrda gibeta kada Allah gibet poistovjećuje sa jedenjem mesa umrlog čovjeka pa kaže: ‘Zar neko od vas voli da jede meso svoga umrlog brata?! Vi to prezirete!’ Tj. kao što to prezirete svojom dušom i naravi, to vam je ogavno; onda to prezirite i zbog šerijata jer ga i šerijat prezire, a doista je kazna za gibet teža od ovoga.“[2]

Plemeniti brate muslimanu, Svevišnji Allah čovjeka koji ogovara svoju braću muslimane prikazao ga je u najgorem liku, poistovijetio ga je s onim koji jede meso svoga umrlog brata, a dovoljno je prezira i ogavnosti da čovjek sjede pored umrlog brata svoga, odsijeca komade njegovog tijela i jede!

Šta je to gibet?

Od Ebu Hurejre, radijallahu anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli.“ Neko je upitao: „Allahov poslaniče, a šta ako doista bude pri mome bratu ono što spominjem o njemu?!“ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: „Ako bude pri njemu ono što ti spominješ, onda si ga ogovorio, dočim, ako ne bude toga pri njemu, tada si ga potvorio.“[3]

Propis gibeta

Ogovaranje je ružna osobina i ne čini ga osim slaba duša. Ogovaranje je strogo zabranjeno. Naprotiv, to je jedan od velikih grijeha.

 Imam El-Kurtubi, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Nema razilaženja među islamskim učenjacima po pitanju toga da je ogovaranje jedan od velikih grijeha i da se onaj koji ogovara druge treba iskreno za svoje ogovaranje pokajati Svevišnjem Allahu!“[4]

Razmislimo, brate muslimanu, o riječima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu, kako nam ih prenosi Abdurrahman b. Ebi Bekrete od svoga oca. On spominje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doista su vaša krv, vaš imetak i vaša čast među vama sveti (zabranjeni, nepovredivi) kao što je (zabranjen, nepovrediv) svet ovaj dan u ovome mjesecu u ovoj vašoj zemlji!“[5]

Onaj koji razmisli o ovome hadisu uvidjet će da je ogovaranje strogo zabranjeno, jer se njime narušava čast muslimana a ona je sveta upravo kao što je svet Kurban bajram, tj. kao što se ne smije narušavati Kurban bajram u mjesecu zul-hidždžetu u Mekkanskom haremu.

Razmislimo zajedno i o ovim Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: „Kada sam bio uzdignut na Mi’radžu, prošao sam pored ljudi s bakrenim noktima koji su njima grebali svoja lica i svoje grudi! Upitao sam: ‘Džibrile, ko su ovi ljudi?’ Rekao mi je: ‘To su oni koji su jeli ljudsko meso i narušavali njihovu čast!’“[6] Onaj koji se brine o sebi, neka razmisli o ovome hadisu. Neka zna da će oni koji su ogovarali druge svoja prsa i svoja lica grebati bakrenim noktima koji nadmašuju uveliko nokte i kandže divljih zvijeri, upravo kako bi iskusili kaznu shodno svojim prljavim djelima.

[1] Prijevod značenja El-Hudžurat (12).

[2] Tefsir Ibnu Kesir (1750).

[3] Muslim (2589) u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh.

[4] Tefsir Kurtubi (16/337).

[5] Buharija: 1/26 (67), Muslim: 5/108 (1679) (30).Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

POSJETITE MINBER.BA