Subota, Svibanj 26, 2018
tekstovi_logo

Vatra zavidnosti


zavist_x

„Čuvajte se zavidnosti jer ona uništava dobra djela kao što vatra uništava drva!“

Hasad (ljubomora i zavidnost) ubraja se među najdestruktivnije emocije koje jedan čovjek može gajiti prema drugom čovjeku. Tjera ga da želi zlo drugima i čini ga sretnin zbog nedaća koje ih zadese.

Poslanik sallallahu alejhi we sellem nas je upozorio na zavidnost tako što ju je poredio sa vatrom koja u potpunosti uništava drva.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao:

„Čuvajte se zavidnosti jer ona uništava dobra djela kao što vatra uništava drva.“ (Ebu Davud)

Hasad je bolest srca i uzrokuje nečistoću na srcu. Kada je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem upitan o tome ko su najbolji ljudi, on (sallallahu alejhi ve sellem) je odgovorio: „Svako čije je srce čisto od mržnje i zavisti i onaj koji istinu govori.“ Oni su upitali: „Onog koji govori istinu poznajemo, a ko je onaj čije je srce čisto?“ On je odgovorio: To je bogobojazni, čisti, koji nema grijeha, niti mržnje, niti prezira, niti zavisti.“ (Ibn Madže)

Hasad je tako opasna osobina da je Allah objavio ajete u Kur'anu koji se uče kao zaštita od zavidnosti:

„Reci: Tražim zaštitu Gospodara svitanja...od zla zavidnika kada zavist ne krije.“ (Sura El-Felek (113):1)

Tirmizi prenosi od El-Zubejra Ibn El-Avama da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: "Došla vam je bolest naroda: zavist i mržnja, ona je halika (ona koja brije), ne kažem da brije kosu, nego da brije din.” (Hasan Džamî Et- Tirmîzî, 2434)

Hasad može natjerati osobu da se oda nevjerstvu zato što je potiče na razmišljanje da Allah nije pravedan prema njoj; zaboravlja na svu milost i blagodati koje joj je Allah darovao. Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Oni su neprijatelji Allahovih blagodati.“ Oni su upitali: „A ko su oni?“ On je rekao: “To su oni koji zavide ljudima na onome što im je Allah dao iz Svoje dobrote.“ (Et-Taberani)

Svojom Apsolutnom Mudrošću, Allah je dao nekim ljudima veće bogatstvo, inteligenciju, ljepotu, snagu, djecu itd. nego drugima. Vjernik treba da bude zadovoljan sa onim što mu je Allah odredio.

Allah dž.š.kaže: „Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima...Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni!“ (Sura An-Nahl (16), 71)

I: “Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli?“ (Sura An-Nisa, (4), 54)

„Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.“ (Sura Az-Zuhruf (43), 32)

To znači da je Allahova Milost bolja od udobnosti ovog svijeta. Materijalne stvari na ovom svijetu ne čine nekoga superiornijim u odnosu na drugog pred Allahom. Istinska superiornost leži u takvaluku (bogobojaznosti)

On je rekao: “Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.“ (Sura Al-Hudžurat (49), 13)

„A onaj svijet u Gospodara tvoga bit će za one koji budu bogobojazni.“ (Sura Az-Zuhruf (43), 35)

Ono što pripada prolaznom svijetu nema nikakve važnosti kod Allaha. Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao:

“Da ovaj svijet vrijedi kod Allaha kao krilo mušice, ne bi dozvolio nevjernicima da sa njega popiju gutljaj vode.'' (Tirmizi)

Allahove balgodati na ovom svijetu su nam iskušenje. Što je više blagodati, to je više iskušenja. Hasan El-Basri je rekao:

“Omer ibn Hatab je napisao ovo pismo Ebu Musa el-Eš'ariju:'Budi zadovoljan svojom opskrbom na ovom svijetu jer je Svemilosni počastio neke od svojih robova imetkom u odnosu na druge, a kao iskušenje oboma. Allah kuša onoga kome je dato obilje da bi vidio da li će zahvaljivati na njemu i ispuniti obaveze koje mu pripadaju shodno njegovom bogatstvu. (Ibn Hatim)

Prema tome, Uzvišeni Allah nam je zabranio da žudimo za onim što drugi imaju: “I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao.“ (Sura An-Nisa (4), 32)

Da bi odvratio ljude od zavisti, Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem) je rekao: “Gledajte u onog ko je ispod vas (u stvarima dunjaluka), a ne gledajte u onoga ko je iznad vas. To je preče kako ne biste umanjili i omalovažili Božije blagodati prema vama.“

Drugom prilikom je rekao: “Kada neko od vas pogleda u onoga koji je bogatiji i snažniji od njega, neka pogleda i u onoga ko je niži i slabiji od njega.“ (Sahih Muslim)

Pripremila: Smaragdno Srce Na Dunjaluku

Izvor: http://allahova-milost.blogspot.com/Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

POSJETITE MINBER.BA